xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Nguyễn Cao Luyện trong tuần 45 của tháng 10

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:04  | Lượt xem: 5
Trong tuần 45 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 14/11/2019 tuần 46

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:03  | Lượt xem: 5
Trong tuần 46 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 12/11/2019 tuần 46

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:05  | Lượt xem: 7
Trong tuần 46 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 28/10/2019 tuần 44

Ngày đăng 01/11/2019 | 10:51  | Lượt xem: 22
Trong tuần 44 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Nguyễn Cao Luyện trong tuần 44 của tháng 10

Ngày đăng 01/11/2019 | 10:50  | Lượt xem: 18
Trong tuần 43 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 30/10/2019 tuần 44

Ngày đăng 01/11/2019 | 10:49  | Lượt xem: 17
Trong tuần 44 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 24/10/2019 tuần 43

Ngày đăng 24/10/2019 | 02:18  | Lượt xem: 16
Trong tuần 43 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Ngô Gia Tự trong tuần 43 của tháng 10

Ngày đăng 24/10/2019 | 02:15  | Lượt xem: 27
Trong tuần 43 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Nguyễn Cao Luyện trong tuần 43 của tháng 10

Ngày đăng 24/10/2019 | 02:14  | Lượt xem: 8
Trong tuần 43 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang tăng cường tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ngày tuần 42

Ngày đăng 24/10/2019 | 02:13  | Lượt xem: 11
Trong tuần 42 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang tăng cường tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ngày tuần 42

Ngày đăng 24/10/2019 | 02:11  | Lượt xem: 6
Trong tuần 42 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Phường Đức Giang ra quân xử lý trật tự đô thị - vệ sinh môi trường đợt 30/4 và 1/5/2019

Ngày đăng 26/04/2019 | 03:29  | Lượt xem: 62
Trong ngày 26/04/2019, UBND phường Đức Giang ra quân xử lý trật tự đô thị - vệ sinh môi trường chào mừng ngày 30/4 và 1/5/2019

Phường Đức Giang lập lại trật tự văn minh đô thị tuần 16

Ngày đăng 25/04/2019 | 03:59  | Lượt xem: 55
Trong tuần 16 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật tự khu vực dọc đường tàu tuấn 12/2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 03:24  | Lượt xem: 72
Thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Trong tuần 12, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật tự khu vực dọc đường tàu.

Phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật tự khu vực dọc đường tàu

Ngày đăng 18/03/2019 | 10:30  | Lượt xem: 85
Thực hiện chủ đề năm 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”. Trong tuần 11 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các vi phạm trật tự khu vực dọc đường tàu.

Phường Đức Giang ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường sau tết Nguyên Đán 2019

Ngày đăng 01/03/2019 | 10:13  | Lượt xem: 221
UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong dịp sau tết Nguyên Đán 2019

UBND phường Đức Giang phối hợp với các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn phố Trường Lâm thực hiện chỉnh trang đô thị.

Ngày đăng 02/10/2018 | 05:50  | Lượt xem: 260
Chiều ngày 02/10/2018, tại phòng họp số 305, UBND phường Đức Giang làm việc với các cơ quan, đon vị đóng trên địa bàn phố Trường Lâm bàn giải pháp thực hiện chỉnh trang đô thị, chào mừng kỷ niệm 15...

Phường Đức Giang triển khai kế hoạch khắc phục tồn tại thực hiện “Tuyến phố văn minh đô thị”

Ngày đăng 29/08/2018 | 10:30  | Lượt xem: 216
Sáng ngày 28 /8/2018, tại phòng họp số 305, UBND phường Đức Giang tổ chức họp triển khai việc khắc phục tồn tại các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị.

UBND phường Đức Giang ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị tuần 20/2018

Ngày đăng 18/05/2018 | 08:29  | Lượt xem: 226
UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND Phường Đức Giang tăng cường ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuần 14

Ngày đăng 06/04/2018 | 03:17  | Lượt xem: 169
Trong 2 ngày từ ngày 02-06/04/2018, UBND Phường Đức Giang tăng cường ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuần 14