văn phòng đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy
Ngày đăng 03/08/2015 | 15:07  | Lượt xem: 1051

STT

Họ và tên

Chức danh

Phân công nhiệm vụ

  Phạm Thị Huyền

VPĐU

Phối hợp cùng đồng chí Cán bộ Tổ chức Đảng ủy chuẩn bị các hội nghị của Đảng ủy phường (kinh phí, phòng họp, tài liệu cho các đại biểu và các ý kiến phát biểu của đại biểu dự hội nghị).

Trực tiếp thực hiện các nghiệp , thủ tục hành chính về công tác đảng viên đối với các chi bộ và đảng viên của Đảng bộ.

Tiếp nhận các công văn đến từ Quận ủy, các Ban Đảng Quận ủy, của UBND quận, MTTQ các đoàn thể của Quận; của HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc và chuyển công văn đi qua hộp thư điện tử và theo quy định.

Cập nhật văn bản của Đảng ủy trên lớp 2 của cổng giao tiếp điện tử và hòm thư công vụ của phường  2 lần một ngày và các văn bản mới cho đồng chí Bí thư, phó bí thư để xử lý ngay sau khi có văn bản mới.

- Thực hiện việc khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp của Đảng ủy, UB MTTQ, các đoàn thể; phần mềm thu nộp đảng phí

Quản lý con dấu theo quy định

Cập nhập sổ công văn đến và công văn đi.

Trực tiếp thu đảng phí của các chi bộ.

Là thư ký các hội nghị của Đảng ủy phường.

2

Hoàng Trọng Thành

CB tổ chức Đảng

Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thủ tục hành chính về công tác đảng viên đối với các chi bộ và đảng viên.

Phối hợp cùng đồng chí Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị các hội nghị của Đảng ủy phường.

 Thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định hồ sơ phát triển đảng, chuyển chính thức cho đảng viên; Thẩm định các hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Tiếp nhận và chuyển dinh hoạt đảng.

 Giúp Phó bí thư Thường trực đảng uỷ phường trong việc tiếp nhận sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Trực tiếp quản lý, cập nhập hồ sơ dữ liệu đảng viên vào phần mền quản lý đảng viên.

Quản lý  và sử dụng phần mềm Lotus. Note 8.5

Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả sử dụng dữ liệu đảng viên với thường trực Đảng ủy (qua đồng chí Phó bí thư thường trực).