văn phòng hđnd và ubnd

Danh sách công chức, nhân viên tại bộ phận văn phòng HĐND & UBND Phường
Ngày đăng 27/03/2018 | 08:59  | Lượt xem: 510

STT Họ và tên Chức vụ Email Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Công chức VPTK nguyenthiquynhnga_longbien@hanoi.gov.vn 0912711330
2 Trịnh Thu Thảo Hợp đồng VP TK trinhthuthao_longbien@hanoi.gov.vn 01664020896
3 Trần Ngọc Tú Cán bộ Văn thư   01672568888
4 Nguyễn Văn Thắng Cán bộ CNTT nguyenvanthang_pdg_longbien@hanoi.gov.vn 01675368806