văn hóa thông tin

Danh sách bộ phận Văn hóa thông tin
Ngày đăng 27/03/2018 | 09:16  | Lượt xem: 276

STT Họ và tên Chức vụ Email và số điện thoại  
1 Nguyễn Thị Xoay Cán bộ công chức VHTT

nguyenthixoay_longbien@hanoi.gov.vn

0983749662

 
2 Nguyễn Thị Thanh Hương LĐHĐ văn hóa thông tin

nguyenthanhhuong_longbien@hanoi.gov.vn

0978927293

 
3 Nguyễn Thị Thu Thủy Cán bộ bán chuyên trách- Trưởng đài truyền thanh

nguyentthuthuy_longbien@hanoi.gov.vn

0986333044

 

 

Danh sách bộ phận VHTT
Ngày đăng 04/08/2015 | 13:48  | Lượt xem: 505

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

1

Phạm Huy Nhân

Công chức Văn hóa – xã hội

-Công tác văn hóa – thông tin, truyền thông, thể dục – thể thao

- Chịu trách nhiệm về việc viết tin bài của Đảng ủy – HĐND – UBND phường cập nhật đưa lên cổng thông tin lớp 1 của Quận.

-Công tác gia đình:

- Chịu trách nhiệm về công tác rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa – thông tin

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

Cán bộ không chuyên trách – trưởng Đài truyền thanh của phường

- Phụ trách chung các hoạt động của Đài truyền thanh

- Xây dựng các chuyên mục phát thanh cụ thể theo kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền hàng năm của phường.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn  cung cấp các văn bản tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường.

3

Trần Ngọc Tú

Cán bộ không chuyên trách phụ trách đường dây loa truyền thanh phường

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống đường dây truyền thanh của phường, đảm bảo thông suốt từ phường xuống các tổ dân phố; vận hành, bảo dưỡng hệ thống loa truyền thanh của phường;

4

Đồng Ngọc Lãng

Lao động hợp đồng Văn hóa – thông tin

- Chịu trách nhiệm về chuẩn bị  âm ly, loa đài  phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy – HĐND – UBND phường.

- Phối hợp với các đ/c trong bộ phận Văn hóa – TT, Văn phòng chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp, hội nghị