tin mới nhất

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Nguyễn Cao Luyện trong tuần 44 của tháng 10
Ngày đăng 01/11/2019 | 10:50  | Lượt xem: 18

Trong tuần 43 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường lập kế hoạch số: 195/KH-UBND ngày 02/10/2019 Kế hoạch tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự đô thị - vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Đức Giang  tháng 10 năm 2019

Trong tuần 43, Tổ công tác UBND phường gồm có:UBND phường, Công an phường, lực lượng chuyên trách quản lý trật tự đô thị, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ văn hóa thông tin, tổ trật tự xây dựng đô thị đã ra quân xử lý, các điểm vi phạm trật tự  đô thị tại tuyến phố Nguyễn Cao Luyện. Đã tháo dỡ 08 biển quảng cáo rao vặt sai quy định.