tin mới nhất

Phường Đức Giang tổ chức họp giao ban cơ quan tháng 10
Ngày đăng 04/10/2019 | 17:38  | Lượt xem: 39

Chiều ngày 03/10/2019 tại phòng họp 305, UBND phường Đức Giang tổ chức họp giao ban cơ quan, đánh giá thực hiện kết quả T9, nhiệm vụ trọng tâm T10/2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND; trưởng các đoàn thể và CBCCVC, LĐHĐ cơ quan.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương trong tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019.

Các ý kiến tại hội nghị nhất trí với kết quả đã nêu trong Báo cáo đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Đồng chí Lương Hồng Điệp CT UBND phường kết luận:

* Giao đ/c Huế – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về công tác thu thuế nợ đọng: Đặt lịch làm việc xin ý kiến hỗ trợ của đồng chí trưởng công an quận hỗ trợ phối hợp thu thuế đối với các hộ karaoke.

Về Công tác Quản lý đất đai: Xây dựng phương án, tham mưu Kế hoạch gửi UBND quận qua phòng Tài nguyên môi trường trước 08/10. Giải quyết dứt điểm vụ việc nhà ông Thêm trước 15/10, vụ việc nhà ông Hùng trước 20/10.

Về Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường: Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ chấm điểm tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị.

Về Công tác Giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản: Hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất, công trình trên đất đối với các dự án đang triển khai. Tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc nhà ông Duy – Tổ 7.

Về Công tác TTXD: Tham mưu giải quyết dứt điểm vụ nhà ông Thiệm T1.

Về công tác thú y: Tham mưu thành lập đội bắt chó thả rông theo chỉ đạo.

* Giao đ/c Thuần – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về Công tác Văn hóa thông tin: Tập trung quản lý nhà nước về văn hóa, kiểm tra các cơ sở Karaoke, Internet trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định. Nhập dữ liệu PCGD năm 2019. Mời đơn vị cũ xây dựng phương án khai thác, sử dụng nhà văn hóa, xin chủ trương của UBND quận.

Về đề án ghép, sáp nhập TDP: Tham mưu đề án ghép, sáp nhập TDP theo khung hướng dẫn. Thực hiện các bước ghép, sáp nhập TDP theo quy trình.