tin mới nhất

UBND phường Đức Giang tổ chức họp giao ban cơ quan tháng 10
Ngày đăng 25/10/2019 | 15:59  | Lượt xem: 47

Chiều ngày 24/10/2019 tại phòng họp 305, UBND phường Đức Giang tổ chức họp giao ban cơ quan, đánh giá thực hiện kết quả tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí thường trực HĐND - UBND, trưởng các đoàn thể và CBCCVC, LĐHĐ cơ quan.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương trong tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019, quán triệt đến toàn thể cơ quan phường Quy định số 1048-QĐ/QU ngày 11/10/2019 của Quận ủy Long Biên về việc cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Các ý kiến tại hội nghị nhất trí với kết quả đã nêu trong Báo cáo đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường kết luận:

Giao 2 đ/c PCT phụ trách 2 khối thực hiện đánh giá CBCC khách quan, bám sát chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc do chuyên môn tham mưu.

Về mô hình Tiếp dân: đề nghị các bộ phận chuyên môn giải quyết đơn thư đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

* Giao đ/c Huế – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về công tác thu thuế nợ đọng: Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, lao động khi thôi việc.

Về nội dung hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: nhất trí chủ trương hỗ trợ Đội trật tự đô thị phường, giao Văn phòng, Kế toán lên danh sách để triển khai. Triển khai đến Ban quản lý các chợ trên địa bàn giao chỉ tiêu thực hiện.

Về Công tác Quản lý đất đai: Xây dựng phương án cho thuê thầu đối với đất kẹt chờ thực hiện dự án. Xử lý dứt điểm tồn tại theo KH 309/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND quận và KL 316/Kl-STNMT.

Về Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường: Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ chấm điểm tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị.

Về Công tác Giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản: Hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất, công trình trên đất đối với các dự án đang triển khai. Lập phương án quản lý đối với 09 trường hợp xử lý một phần vi phạm theo Kết luận 316.

Về Công tác TTXD: Thiết lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch tổ chức tháo dỡ (giải quyết đứt điểm việc nhà ông Hải Hùng).

Về công tác PCCC: Tiếp tục liên hệ phòng Tài chính kế hoạch cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí để UBND phường tổ chức diễn tập phòng cháy trong ngõ nhỏ.

* Giao đ/c Thuần – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về phương án quản lý nhà văn hóa: Mời đơn vị cũ xây dựng phương án khai thác, sử dụng nhà văn hóa, xin chủ trương của UBND quận.

Hoàn thiện các tiêu chí chấm điểm 3 mô hình: các bộ phận chuyên môn phối hợp làm tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo các tiêu chí chấm điểm mô hình.