Tin tức - sự kiện - nổi bật

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 25/10/2019 | 16:48  | Lượt xem: 29

Ngày 25/10/2019 tại Hội trường P305 - UBND phường, Hội đồng nhân dân phường tổ chức Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường Đức Giang, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 để thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường.

Dự kỳ họp có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND,  đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường phát biểu khai mạc kỳ họp và thông qua chương trình kỳ họp.

Thay mặt UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường thông qua Đề án sáp nhập tổ dân phố; đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Trưởng Ban pháp chế HĐND phường báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế. Việc sáp nhập tổ dân phố để thành lập tổ dân phố mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cơ sở và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường báo cáo đề án sáp nhập TDP tại kỳ họp
Đ/c Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND phường báo cáo đề án sáp nhập TDP tại kỳ họp

Phường Đức Giang có diện tích tự nhiên 250,68 ha chia thành 23 tổ dân phố (Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND quận Long Biên về việc ghép, sáp nhập tổ dân phố) với dân số trên 30 ngàn người. Tuy nhiên, do quá trình biến động dân cư, thực trạng quy mô dân số tại các tổ dân phố không đồng đều, tổ dân phố đông dân nhất là tổ 19 với 462 hộ gia đình với 1689 nhân khẩu, tổ dân phố ít dân nhất là tổ 8 với 238 hộ gia đình với 894 nhân khẩu, 4/23 tổ dân phố có trên 250 hộ đến dưới 300 hộ (TDP: 9, 17B, 20, 26); 11 tổ dân phố có trên 300 hộ (TDP: 1, 3, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27). Số lượng tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện và quy mô hộ gia đình theo thông tư 14 của Bộ Nội vụ và Đề án của UBND Thành phố, cần phải sáp nhập: 08 tổ dân phố (TDP 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17A). Theo đề án sẽ sáp nhập từ 23 tổ dân phố thành 19 tổ có quy mô lớn hơn từ 225 hộ dân đến dưới 600 hộ dân.

đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Trưởng Ban pháp chế HĐND phường báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế
Đ/c Cao Thị Mai Nguyệt - Trưởng Ban pháp chế HĐND phường báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận về việc sáp nhập tổ dân phố.

Ông Nguyễn Đặng Hải- Đại biểu HĐND phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường
khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các đại biểu HĐND phường đã được nghe Tờ trình về việc đại biểu HĐND phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Đặng Hải - Đại biểu HĐND phường, do được điều động chuyển công tác sang đơn vị mới.

100% đại biểu HĐND có mặt thống nhất biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết

HĐND phường đã tiến hành thảo luận và biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết sáp nhập tổ dân phố, chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường. Theo đó, 100% đại biểu HĐND có mặt thống nhất biểu quyết tán thành.

Cụ thể: Giữ nguyên 15 tổ dân phố: 1,3,5,6,9,14,15,17B,18,19,20,21,22,26,27.

Sáp nhập các tổ dân phố:

1. TDP số 7 sáp nhập với TDP 8 có tên gọi mới là TDP số 7 với 539 hộ dân và số nhân khẩu dự kiến là 1910 người;

2. TDP số 10 sáp nhập với TDP 11 có tên gọi mới là TDP số 10 với 648 hộ số hộ dân và số nhân khẩu dự kiến 2347 người;

3. TDP số 12 sáp nhập với TDP 13 có tên gọi mới là TDP số 12 với 583 hộ dân và số nhân khẩu dự kiến là 1956 người;

4. TDP số 16 sáp nhập với TDP 17A có tên gọi mới là TDP số 16 với 524 hộ dân và số nhân khẩu dự kiến 1933 người.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Việt Hưng - Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo Thường trực HĐND, UBND phường hoàn thiện các văn bản, hồ sơ theo hướng dẫn trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn./.