Tin tức - sự kiện - nổi bật

Hội nghị giao ban bí thư, tổ trưởng TDP, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 10/2019
Ngày đăng 01/10/2019 | 17:08  | Lượt xem: 80

Chiều ngày 30/9/2019 tại hội trường nhà văn hóa, phường Đức Giang tổ chức họp giao bí thư, tổ trưởng TDP, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó bí thư thường trực đảng ủy, đồng chí Lương Hồng Điệp - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí thường trực HĐND - UBND, trưởng các đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dan phố và CBCCVC, LĐHĐ cơ quan phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó bí thư thường trực đảng ủy phường đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng  3 tháng cuối năm 2019.

Tiếp tục Hội nghị, đồng chí Lương Hồng Điệp – Chủ tịch UBND phường báo cáo các nội dung trọng tâm của đề án ghép, sáp nhập tổ dân phố, sắp xếp cán bộ không chuyên trách theo kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện Đề án án số 15- ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”; sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận theo Thông tư  số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên nhằm: Tinh giản, gọn nhẹ bộ máy tại cơ sở; Giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ; Tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách; Giảm chi ngân sách cho hệ thống chính trị cơ sở. Thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại quy mô tổ dân phố nhằm ổn định, đồng bộ, thống nhất, xây dựng quy mô hộ dân hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của từng phường, giảm số lượng tổ dân phố có quy mô nhỏ dưới 50% so với quy mô tổ dân phố quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ. Việc sắp xếp, ghép, kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố trên địa bàn quận được thực hiện từng bước, thận trọng, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định; đảm bảo sự ổn định, không bị xáo trộn hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định hiện hành.

Điều kiện sáp nhập: Sáp nhập tổ dân phố hiện có quy mô dưới 225 hộ gia đình với tổ dân phố liền kề, để sau khi sáp nhập, tổ dân phố mới có quy mô lớn hơn 250 hộ gia đình. Khuyến khích việc sát nhập tổ dân phố khác có quy mô từ 250 hộ trở lên, có điều kiện phù hợp để có tổ dân phố lớn hơn. Trong quá trình thực hiện sáp nhập tổ dân phố cần xem xét đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương;

Quy trình, hồ sơ sáp nhập tổ dân phố thực hiện theo Điều 9- Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị nhất trí với kết quả đã nêu trong báo cáo đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những nội dung về đề án ghép, sáp nhập tổ dân phố, sắp xếp cán bộ không chuyên trách.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm tháng tiếp theo:

Tập trung hoàn thiện các nội dung đề án ghép, sáp nhập tổ dân phố, sắp xếp cán bộ không chuyên trách theo tiến độ kế hoạch của UBND quận.

* Giao đ/c Huế – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về Công tác thu, chi ngân sách: Tập trung công tác thu thuế nợ đọng, thuế phi nông nghiệp và báo cáo kết quả. Phối hợp với bộ phận TTXD trong việc thu thuế xây dựng đảm bảo đúng quy chế;

Về Công tác Quản lý đất đai, PCCC, PCTT&TKCN: Đảm bảo an toàn PCTT&TKCN trong mùa mưa bão. Phối hợp tổ chức kiểm tra công tác chấp hành pháp luật PCCC đối với các cơ sở trong khu dân cư trên địa bàn. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai thuế đất PNN.

Về Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường: Kiểm tra, xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và báo cáo kết quả thực hiện phục vụ chấm điểm tuyến phố, tuyến đường văn minh đô thị.

Về Công tác Giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản: Dự án Xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới Thượng Thanh, Long Biên: Thực hiện theo Thông báo số 254/TB-UBND ngày 15/8/2019 của UBND quận Long Biên. Dự án Cải tạo mương thoát nước tổ 7, 8: Phối hợp cùng Tổ dân phố tổ chức vận động các hộ dân có công trình nằm trong ranh giới thực hiện dự án tháo dỡ, bàn giao mặt bằng và tổ chức lập Biên bản vi phạm đối với các trường hợp chống đối đoạn từ Công an quận đến ngõ 87 phố Trường Lâm.

Về Công tác TTXD: Rà soát lại các trường hợp cần thiết cải tạo nhà trong mùa mưa bão, tham mưu đảm bảo đúng quy định. Tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc nhà ông Thiệm Tổ 1.

* Giao đ/c Thuần – PCT UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

Về Công tác Văn hóa thông tin, thể dục thể thao: Tập trung quản lý nhà nước về văn hóa, kiểm tra các cơ sở Karaoke, Internet trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định. Tập trung nhập dữ liệu PCGD năm 2019.

Về Công tác chính sách xã hội: Tổ chức thăm hỏi tặng quà các người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi. Tặng quà nhân dịp ngày "Vì người nghèo". Tổ chức bàn giao 02 nhà tình nghĩa tại tổ 22. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019.

Về Công tác Tư pháp: Hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí cụ thể của mô hình Tiếp dân, đảm bảo đủ các điều kiện chấm điểm mô hình./.