Tin tức - sự kiện - nổi bật

Phường Đức Giang tổ chức khai mạc lễ hội đình Ô Cách năm 2019.
Ngày đăng 19/04/2019 | 18:04  | Lượt xem: 53

Sáng ngày 19/4/2019 tại Đình Ô cách ban tổ chức lễ hội phường Đức Giang tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đình Ô cách năm 2019.

Dự buổi khai mạc có Đồng chí Phan Việt Hưng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường, cùng các đồng chí trong HĐND - UBND - UBMTTQ, trưởng các ngành đoàn thể và các thành viên ban tổ chức lễ hội phường, Các ông bà trong BTC lễ hội đình Ô cách, quý khách thập phương và nhân dân các tổ dân phố 5,6 phường Đức Giang.

Đồng chí Phan Việt Hưng - BTĐU thắp hương tại di tích

Thay mặt UBND, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - PCT UBND, trưởng ban tổ chức lễ hội đánh trống khai mạc kễ hội truyền thống Đình Ô Cách năm 2019. Trong bài khai mạc đồng chí nhấm mạnh rõ về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội đó là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị di sản văn hóa vật thể trên địa bàn phường. Định hướng cụ thể, rõ ràng về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Và nâng cao hiệu quả Quản lý lễ hội truyền thống, đảm bảo di tích, lễ hội thực hiện tốt quy chế tổ chức lễ hội của bộ VHTT, thực hiện NSVM nơi thờ tự. Nhằm quản lý và sử dụng nguồn công đức tại di tích có hiệu quả đi đôi với việc phát huy những tiềm năng xã hội hóa nguồn kinh phí trong nhân dân cùng với ngân sách nhà nước trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa.

Tại buổi khai mạc Ông Nguyễn Việt Công - Trưởng tiểu ban tổ chức lễ hội Đình Ô Cách đọc lịch sử truyền thống Đình Ô cách. Đình Ô cách thờ tướng quân Cao Sơn Đại Vương, đời Hùng vương thứ 18, Ông đi đánh trận qua khúc sông, đoạn gần bến Bồ Đề đã vào trang quán chuỗi – Thuộc Thôn Tư Đình – Xã Cổ Linh – Huyện Gia lâm xưa(nay là Phường Long Biên – Quận Long Biên) đóng quân. Dẹp xong giặc, tướng quân cùng 07 đồng tử lên đỉnh núi Tung rồi ngài hóa theo mây trắng lên trời. Năm 1572 đời Vua Lê Anh Tông Hồng Phúc nguyên niên có thần sắc “Cao Sơn Đại Vương chính thần”; Miếu Quán Chuỗi – Nay là Đình Ô Cách thờ Thành Hoàng Cao Sơn Đại Vương; Tên Đình làng Ô Cách cũng có từ năm 1572.

Sau khi ông Nguyễn Ngọc Quý đại diện người cao tuổi của Đình đánh trống khai hội đoàn đại biểu của phường Đức Giang do đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND dẫn đoàn vào dâng hương tại di tích. Sau đi đoàn dâng hương là phần thực hiện ghi lễ tế nhập tịch và lễ dang hương của các đội tế nam, tế nữ.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4 trong lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng.

Một số hình ảnh dự  khai mạc lễ hội