Tin tức - sự kiện - nổi bật

Đảng uỷ phường Đức Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày đăng 13/04/2018 | 15:23  | Lượt xem: 323

Sáng ngày 13/04/2018 tại hội trường nhà văn hóa phường Đảng uỷ phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự hội nghị có  Đ/c Nguyễn Thế Thạch – UVBTVQU, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Đ/c Nguyễn Thị Kim Định - QUV, Giám đốc TTBDCT quận; Đ/c Phan Viêt Hưng – BTĐU, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Đ/c Vũ Hoàng Long – PBT TTĐU; Đ/c Lương Hồng Điệp – PBTĐU, Chủ tịch UBND;  Các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ – TTHĐND – UBND – MTTQ, trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể; Các đồng chí BTCB, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thay mặt Đảng ủy đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó Bí thư TT Đảng uỷ báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, đồng chí Phan Việt Hưng - BTĐU báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đảng bộ giữa nhiệm kỳ. Theo báo cáo sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, Ban chấp hành đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 9/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng hướng, thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu cao. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, cơ bản thay đổi diện mạo đô thị của phường. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. Công tác cải cách hành chính bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực được nhân dân ghi nhận. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, thái độ, tác phong phục vụ nhân dân được nâng lên. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu quả thiết thực hướng về cơ sở; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn đảm bảo ổn định và tăng cường.

Công tác xây dựng đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới. Việc triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết các cấp được thực hiện nghiêm túc. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4(khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện nề nếp, hiệu quả. Vai trò trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể được phát huy. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện từng lĩnh vực, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Ban chấp hành đảng bộ nhận ra một số tồn tại, hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy có việc chưa thật toàn diện. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành chưa được thể hiện rõ nét. Một số cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Sau khi nghe các báo cáo sơ kết, báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành, tại hội nghị đã có 03 đại biểu tham luận, nhìn chung các đại biểu đều đồng tính đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ X; Đồng thời đã tham gia đóng góp nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVBTV- Trưởng ban tuyên giáo phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV Quận ủy đã ghi nhận các kết quả Đảng bộ phường đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trong tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đặc biệt quan tâm công tác thu ngân sách, CCHC, quản lý TTXD, TTĐT; đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, chú trọng thực hiện có hiệu quả những nội dung mới gắn với thực hiện các chương trình công tác của quận ủy.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Phan Việt Hưng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVBTV Quận ủy. Đảng ủy phường tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, chất lượng giám sát của MTTQ và các đoàn thể; xây dựng các kế hoạch, chương trình, xác định rõ chỉ tiêu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Đại hội đảng bộ phường đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Thế Thạch-UVBTV quận ủy khen thưởng 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đức Giang đã Khen thưởng 08 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X.

Lãnh đạo quận và phường khen thưởng 18 cá nhân có thành tích xuất sắc