thường trực hđnd

Danh sách Thường trực HĐND phường Đức Giang khóa VII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày đăng 03/03/2016 | 08:30  | Lượt xem: 873

  Năm sinh Trình độ Liên hệ
Học vấn Chuyên môn Chính trị
1. Đ/c Phan Việt Hưng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân
                 9/3/1964 12/12 Kỹ sư xây dựng Cao cấp

SĐT: 0904144683

Mail:  Phanviethung_hdnd_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ.c Đỗ Trọng Đắc - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
18/06/1982 12/12 Cử nhân luật Trung cấp

SĐT: 0982311443

Mail: nguyenthilanhuyen_longbien@hanoi.gov.vn