chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
154-BC/ĐU Báo cáo đảng ủy tháng 2 27/02/2017
74-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017 24/02/2017
67/KH-UBND KH BCĐ 197 phường Đức Giang năm 2017 20/02/2017
67/KH-UBND KH BCĐ 197 phường Đức Giang năm 2017 20/02/2017
73-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2017 20/02/2017
39-NQ/ĐU Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2017 17/02/2017
72-KH/ĐU KH thực hiện NQ 09 13/02/2017
71-KH/ĐU KH hành động thực hiện nghị quyết TW4 khóa 12 13/02/2017
70-KH/ĐU KH tự kiểm tra công vụ năm 2017 09/02/2017
66-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chương trình 01 QU 09/02/2017
67-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chương trình 02 QU 09/02/2017
69-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở 2017 09/02/2017
68-KH/ĐU Kế hoạch công tác dân vận năm 2017 09/02/2017
45/KH-UBND`` KH biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017 25/01/2017
147-BC/ĐU Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo tháng 1/2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 24/01/2017
35-TB/BCĐ Thông báo kết luận Trưởng ban chỉ đạo CNTT tháng 1/2017 24/01/2017
149-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận tháng 1 24/01/2017
38-NQ/ĐU Nghị quyết đảng bộ tháng 2/2017 23/01/2017
145-BC/BCĐCNTT Báo cáo kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử , mô hình hoạt động bộ phận TN&TKQ phường tháng 1 22/01/2017
64-KH/ĐU Kế hoạch phát động phong tào thi đua dân vận khéo năm 2017 20/01/2017