chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
168-BC/ĐU Báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết luận BTV quận ủy quý I/2017 30/03/2017
44-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy tháng 4 29/03/2017
89/BC-UBND BC tổng kết công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 27/03/2017
88/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2017 phường Đức Giang 27/03/2017
87/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 02/2017 24/03/2017
96/KH-UBND Kh nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 24/03/2017
85/BC-UBND BC: kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 24/03/2017
80/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017 23/03/2017
81/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ BCĐ 197 phường ĐG Quý 1 - nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017 23/03/2017
80/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2017 phường Đức Gian 22/03/2017
79/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP quý I/2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 22/03/2017
161-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 03 quý I/2017 21/03/2017
160-BC/ĐU Báo cáo công tác tuyên giáo quý I/2017 20/03/2017
159-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận quý I/2017 17/03/2017
73/KH-UBND KH biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2017 02/03/2017
41-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ 01/03/2017
42-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện đề án nâng cao chất lượng dân số trên quận giai đoạn 2016-2020 28/02/2017
156-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 28/02/2017
40-NQ/ĐU Nghị quyết đảng ủy tháng 3 27/02/2017
155-BC /ĐU Báo cáo công tác dân vận tháng 2 27/02/2017