chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
176 - BC/ĐU Báo cáo hoạt động công tác dân vận và QCDC tháng 5/2017 18/05/2017
175-BC/ĐU BC kết quả thực hiện 10 năm nghị quyết số 11 09/05/2017
174 - BC/ĐU BC kết quả thực hiện chuyên đề năm 2017 04/05/2017
127/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ BCĐ 197 phường ĐG tháng 4 - nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2017 27/04/2017
126/BC-UBND BC Kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của TDP tháng 3 năm 2017 27/04/2017
45-NQ/ĐU Nghị quyết đảng ủy tháng 5 27/04/2017
125/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017 phường Đức Giang 26/04/2017
117/KH-UBND KH biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2017 25/04/2017
120/BC-UBND BC kết quả biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 25/04/2017
73-BC/ĐU Báo cáo công tác đảng tháng 4 25/04/2017
80-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 25/04/2017
116/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 phường Đức Giang 24/04/2017
171-BC/BBT Báo cáo tuyên giáo tháng 4 24/04/2017
172/BC-BCĐCNTT Báo cáo CNTT tháng 4 24/04/2017
79-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với Năm kỷ cương hành chính 19/04/2017
170-BC/ĐU Báo cáo dân vận tháng 4 18/04/2017
169-BC/ĐU Báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra công vụ đợt 1 17/04/2017
78-KH/ĐU Kế haochj kiểm tra thực hiện chương trình 02 07/04/2017
93-QĐ/ĐU QĐ thành lập tổ kiểm tra thực hiện chương trình 02 07/04/2017
92-QĐ/ĐU QĐ sửa đổi bổ sung quy chế làm việc Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng bộ phường Đức Giang nhiệm kỳ 2015-2020 03/04/2017