chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48-NQ/ĐU Nghị quyết đảng bộ tháng 7 28/06/2017
210/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 05/2017 27/06/2017
159/KH-UNBD KH biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2017 26/06/2017
207/BC-UBND BC kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 06/2017 26/06/2017
208/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP tháng 6 , phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017 26/06/2017
207/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 22/06/2017
197/BC-UBND BC kết quả giải quyết một số nội dung dư luận xã hội phản ánh tháng 5/2017 20/06/2017
165/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 04/2017 31/05/2017
162/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ BCĐ 197 phường ĐG tháng 5 - nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2017 30/05/2017
163/BC-UBND BC tiến độ thực hiện kết luận của Quận ủy Long Biên về nhiệm vụ trọng tâm phường năm 2017 30/05/2017
46-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy tháng 6 27/05/2017
137/KH-UBND KH biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2017 25/05/2017
156/BC-UBND BC kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 05/2017 25/05/2017
81-KH/ĐU Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 25/05/2017
181-BC/ĐU Báo cáo đảng ủy tháng 5 25/05/2017
180-BC/BCĐ Báo cáo CNTT tháng 5 24/05/2017
179-BC/BBT Báo cáo kết quả cập nhập chuyên đề, chuyên mục trên cổng TTĐT tháng 5 24/05/2017
154/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2017 phường Đức Giang 24/05/2017
178-BC/ĐU Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 02 và QĐ 300 23/05/2017
177 - BC/ĐU BC thực trạng công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 - 2017 20/05/2017