chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
217-BC/ĐU BC tiến độ thực hiện nghị quyết TW4 13/09/2017
200/KHLT-UBND-MTTQ KH Tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2015-2017 và tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP nhiệm kỳ 2018-2020 08/09/2017
52 - NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo bầu cử tổ trưởng, tổ phó TDP 07/09/2017
296/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 07/2017 29/08/2017
296/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 07/2017 29/08/2017
297/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 của BCĐ 197 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 29/08/2017
89-KH/ĐU KH thực hiện NQ số 15 của thành ủy 28/08/2017
289/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2017 26/08/2017
50-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy tháng 9 25/08/2017
192/KH-UBND Kh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09/2017 24/08/2017
286/BC-UBND BC kq thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 08/2017 24/08/2017
285/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban BCĐ 197 tháng 07/2017 24/08/2017
205/KH-UBND Kh phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phường Đức Giang (vòng 1) 18/08/2017
252/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Đức Giang 17/08/2017
184/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức phát động và ra mắt “Câu lạc bộ toàn dân tình nguyện làm sạch môi trường” trên địa bàn phường Đức Giang năm 2017. 14/08/2017
49-NQ/ĐU Nghị quyết đảng ủy tháng 8 27/07/2017
250/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 06/2017 26/07/2017
171/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2017 25/07/2017
241/BC-UBND Báo cáo KQ thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 07. Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 24/07/2017
213/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 29/06/2017