chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
355/BC-UBND BC thực hiện kết luận giao ban cơ quan tháng 8 -2017 03/10/2017
229-BC/ĐU BC công tác đại hội chi bộ 27/09/2017
228-BC/ĐU BC dư luận xã hội tháng 9 27/09/2017
351/BC-UBND BC tóm tắt KQ thực hiện nhiệm vụ KTXH- ANQP 9 thnasg đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 27/09/2017
227-BC/ĐU BC công tác Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 26/09/2017
53 - NQ/ĐU Nghị quyết đảng bộ tháng 10 26/09/2017
91KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 25/09/2017
209/KH-UBND Kh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 25/09/2017
340/BC-UBND BC kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 09/2017 25/09/2017
225-BC/ĐU BC kết quả cập nhập chuyên đề, chuyên mục trên cổng TTĐT phường tháng 9 22/09/2017
224-BC/ĐU BC kết quả dân vận khéo năm 2017 22/09/2017
223/BC/ĐU BC trả lời 1 số vấn đề dư luận phản ánh tháng 8 22/09/2017
222/BC/ĐU BC tuyên giáo 9 tháng , nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 22/09/2017
330/BC-UBND BC KQ thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP 9 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 21/09/2017
331/BC-UBND BC KQ thực hiện KL của Quận ủy Long Biên 9 tháng đầu năm về nhiệm vụ trọng tâm phường năm 2017 21/09/2017
329/BC-UBND BC KQ thực hiện nhiệm vụ KTXH - ANQP 9 tháng đầu năm. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017 21/09/2017
219-BC/ĐU BC dân vận quý III 18/09/2017
322/BC-UBND BC kq thực hiện CTr 02-Ctr/QU của Quận ủy về " Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ CB,CC,VC theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử p Đức GUang 9 tháng đầu năm 18/09/2017
90-KH/ĐU KH kiểm tra thực hiện NQTW 4 và CT 05 15/09/2017
218-BC/ĐU BC kết quả thực hiện kết luận TV,BTT QU 9 tháng năm 2017 14/09/2017