chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
238/KH-UBND Kh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017 24/11/2017
393/BC-UBND BC kết quả thực hiện kết luận tại cuộc họp giao ban CQ tháng 09/2017 27/10/2017
54 - NQ/ĐU Nghị quyết đảng bộ tháng 11 26/10/2017
389/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2017 phường Đức Giang 26/10/2017
236-BC/ĐU BC công tác Đảng tháng 10/2017 25/10/2017
55 - NQ/ĐU BC công tác Đảng tháng 10/2017 25/10/2017
92-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 25/10/2017
226/KH-UBND Kh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 25/10/2017
387/BC-UBND BC Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 của BCĐ 197, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017 25/10/2017
224/KH-UBND Kế hoạch tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư 24/10/2017
234-BC/BBT BC kết quả cập nhập chuyên đề, chuyên mục trên cổng TTĐT phường tháng 10 24/10/2017
386/BC-UBND BC kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2017 24/10/2017
233-BC/ĐU BC kết quả kiểm tra giám sát nghị định 04 đối với 03 chi bộ 23/10/2017
381/BC-UBND BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 23/10/2017
232-BC/ĐU BC trả lời 1 số nội dung dư luận xã hội phản ánh 20/10/2017
223/KH-UBND Kh phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phường Đức Giang 20/10/2017
231-BC/ĐU BC kết quả công tác dân vận tháng 10 17/10/2017
230-BC/ĐU BC kết quả giám sát NQTW4 và CT 05 10/10/2017
430/TB-UBND TB KL của Chủ tịch UBND phường Đức Giang tại cuộc họp giao ban cơ quan tháng 9/2017 04/10/2017
356/BC-UBND BC sơ kết thực hiện chuyên đề thi đua " Thực hiện nếp sống văn minh đô thị" năm 2017 03/10/2017