chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
65/KH-UBND Kế hoạch tự kiểm tra công vụ năm 2018 26/01/2018
105 - KH/ĐU KH nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2018 25/01/2018
105 - KH/ĐU KH nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02/2018 25/01/2018
61/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018 24/01/2018
48/KH-UBND KH thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn phường Đức Giang 2018 22/01/2018
43/KH-UBND Kế hoạch quản lý, khai thác sử dụng và xử lý các vi phạm về đất đai đối với quỹ đất công, đất công ích, đất chưa sử dụng, đất công khác trên địa bàn phường năm 2018 18/01/2018
31/KH-UBND Kế hoạch triển khai quy chế dân chủ trong công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn phường Đức Giang năm 2018 15/01/2018
84/KH-UBND Kh đào tạo bồi dưỡng cán bộ, coogn chức, viên chức, LĐHĐ 2018 09/01/2018
20/KH-UBND Kh đào tạo bồi dưỡng cán bộ, coogn chức, viên chức, LĐHĐ 2018 09/01/2018
100 - KH/ĐU Chương trình làm việc của BTV - BCH năm 2018, 08/01/2018
12/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Đức Giang 08/01/2018
11/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai, TTXD, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB các dự án trên địa bàn phường Đức Giang năm 2018 08/01/2018
13/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất trên địa bàn phường Đức Giang năm 2018 08/01/2018
19/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, công tác quản lý và sử dụng đối với diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức trên 08/01/2018
18/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn phường Đức Giang năm 2018 08/01/2018
02/KH-UBND KH tổ chức các hoạt động trước, trong và sau tết Nguyên đán 2018 04/01/2018
259/KH-UBND KH triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 29/12/2017
98 - KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018 26/12/2017
255/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2018 25/12/2017
95-KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017 27/11/2017