chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
216/KH-UBND KH Thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của phường ĐG năm 2017 30/12/2016
36-NQ/ĐU Nghị quyết đảng bộ tháng 1 29/12/2016
213/KH-UBND KH biểu nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2017 29/12/2016
138-BC/ĐU Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2016, nhiệm vụ 2017 27/12/2016
60-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 23/12/2016
177/KH-UBND Kế hoạch biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 01/10/2016
287/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 09 01/10/2016
280/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 28/09/2016
278/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH tháng 9, phương hướng nhiệm vụ tháng 10 28/09/2016
106-BC/ĐU Báo cáo kết quả dân vận quý III, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV 28/09/2016
29-NQ/ĐU Nghị quyết Đảng ủy tháng 10 28/09/2016
105-BC/ĐU Báo cáo đảng ủy 9 tháng đầu năm 2016 26/09/2016
48-KH/ĐU KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016 24/09/2016
28-NQ/ĐU NQ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường 14/09/2016
167/KH-UBND Kế hoạch biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 09 01/09/2016
247/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện biểu nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 08 01/09/2016
99-BC/ĐU Báo cáo thực hiện kết luận của quận ủy tháng 8 31/08/2016
98-BC/ĐU Báo cáo công tác dân vận, hoạt động MTTQ các đoàn thể tháng 8, KH trọng tâm tháng 9 30/08/2016
97-BC/ĐU Báo cáo đảng ủy tháng 8 26/08/2016
26-NQ/ĐU NQ hội nghị ban chấp hành đảng bộ tháng 9 26/08/2016