VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
04/KH-UBND-HĐTĐKT KH thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2017 05/01/2017
404/UBND - HĐTĐKT Báo cáo kết quả triển khai khen thưởng danh hiệu"vì sự nghiệp xây dựng thủ đô" năm 2016 19/09/2016
210/BC -HĐTĐKT Tổng kết phong trào thi đua " Người tốt, việc tốt" năm 2016; sơ kết phong trào thi đua đợt II; sơ kết cuộc thi phát hiện viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt phường Đức Giang năm 2016 28/07/2016
337/UBND - VP Giới thiệu,lập danh sách gương " Người tốt, việc tốt" chuẩn bị cho công tác khen thưởng 21/07/2016
291/UBND - VP Báo cáo kết quả triển khai giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú " 15/06/2016
157/BC-HĐTĐKT Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 của UBND phường Đưc Giang 09/06/2016
81/KH - HĐTĐKT Tổ chức cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Đức GIang năm 2016 18/03/2016
99/TB - HĐTĐKT Phân công cán bộ, công chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua đợt I do UBND quận phát động 15/03/2016
76/KH - HĐTĐKT Phát động thi đua đợt I năm 2016 11/03/2016
biểu đăng ký Đăng ký danh hiệu thi đua phường Đức Giang năm 2016 27/01/2016
39/TB - UBND Đăng ký danh hiệu thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với các tổ dân phố năm 2016 20/01/2016
18/KH- UBND Công tác thi đua khen thưởng năm 2016 18/01/2016
11/QĐ- UBND Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền phường Đức Giang năm 2015 13/01/2016
10/QĐ-UBND Công nhận các cá nhân đạt danh hiệu người tốt, việc tốt năm 13/01/2016
9/QĐ- UBND khen thưởng lao động tiên tiến tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 13/01/2016
05/Ttr- UBND đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Ban chỉ đạo 197 13/01/2016
20/ TB - HĐTĐKT Kết quả công tác thi đua các tổ dân phố năm 2015 12/01/2016
2195/TTr-UBND Tờ trình: về việc đề nghị khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 03/12/2015
2188/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 02/12/2015
2166/UBND-HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận " Một cửa " tháng 11 30/11/2015