VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
231/KH-UBND KH triển khai và phát động cuộc thi " Viết về tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018" 07/11/2017
373/BC-HĐTĐ BC tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 18/10/2017
156/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng 04 năm thực hiện chuyên đề "Tập trung công tác lãnh đạo trên địa bàn phường ĐG trong quản lý và tự quản đô thị theo hướng Văn minh - Hiện đại trên địa bàn phường ĐG" 18/09/2017
352/UBND-VP xác nhận thành tích và việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tại nơi cư trú với gương ĐHTT, NTVT 18/09/2017
187/KH-UBND KH phát động thi đua đợt II-2017 18/08/2017
251/QĐ-UBND Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Đức Giang 17/08/2017
264/BC-UBND BC tổng kết pt " Người tốt, việc tốt", cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong pt thi đua yêu nước năm 2017; sơ kết thi đua đợt I; sơ kết các chuyên đề thiăm 10/08/2017
264/BC-UBND BC tổng kết pt " Người tốt, việc tốt", cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong pt thi đua yêu nước năm 2017; sơ kết thi đua đợt I; 10/08/2017
245/BC-UBND BC tấm gương người tốt việc tốt tháng 7/2017 25/07/2017
203/BC-HĐTĐKT BC kết quả thực hiện các nội dung công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2017 phường Đức Giang 23/06/2017
154/QĐ-UBND QĐ Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Phường Đức Giang năm 2017 25/05/2017
114/BC-UBND BC v/v tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt tháng 4/2017 phường Đức Giang 22/04/2017
108/KH-UBND-HĐTĐKT KH thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2017 04/04/2017
96/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành quy định về công tác TĐKT trên địa bàn phường Đức Giang 03/04/2017
95/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành quy chế hoạt động của HĐTĐKT phường Đức Giang 03/04/2017
54/TB-UBND TB v/v đăng ký danh hiệu thi đua xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017 22/02/2017
15/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I/2017 ( từ 1/1/2017 đến 31/8/2017) 09/01/2017
15/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I/2017 ( từ 1/1/2017 đến 31/8/2017) 09/01/2017
15/KH-HĐTĐKT KH phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 ( từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017 ) 09/01/2017
05/KH-UBND KH triển khai và phát động cuộc thi " viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2017" 05/01/2017