tài chính kế toán

Bộ phận tài chính kế toán
Ngày đăng 27/03/2018 | 09:07  | Lượt xem: 457

 Danh sách cán bộ làm việc tại bộ phận tài chính:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail và số điện thoại

1

  Vũ Thị Luyên

Công chức Tài chính – kế toán

vuthiluyen_longbien@hanoi.gov.vn

0914601630

2

Nguyễn Thu Hằng

Hợp đồng Tài chính - Kế toán

nguyenthuhang_longbien@hanoi.gov.vn

0938165685

3

Lê Thị Mai Hợp đồng Tài chính- kế toán

lethimai_longbien@hanoi.gov.vn

0941064886

 

Bộ phận tài chính kế toán
Ngày đăng 04/08/2015 | 13:59  | Lượt xem: 638

1. Danh sách cán bộ làm việc tại bộ phận tài chính:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

 Đổng Thị Tuyết Nhung

Công chức Tài chính – kế toán

Dongthituyetnhung_longbien@hanoi.gov.vn

2

 Vũ Thị Luyên

Công chức tài chính – kế toán

Vuthiluyen_longbien@hanoi.gov.vn

3

 Nguyễn Thu Hằng

Lao động hợp đồng bộ phận Tài chính – KT

Nguyenthuhang_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ chi tiết: xem tại đây