quân sự

Ban chỉ huy quân sự phường
Ngày đăng 27/03/2018 | 09:10  | Lượt xem: 205

STT Họ và tên Chức vụ Email và Số điện thoại
1 Bùi Hà Trung Chỉ huy trưởng

buihatrung_longbien@hanoi.gov.vn

0964209010

2 Nguyễn Ngọc Tấn Chỉ huy phó

nguyenngoctan_longbien@hanoi.gov.vn

 01668928868


 
Ban chỉ huy quân sự phường
Ngày đăng 17/09/2015 | 15:45  | Lượt xem: 456

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Bùi Hà Trung Chỉ huy trưởng 0964209010
2 Nguyễn Bình Long Chỉ huy phó 0987362174
3 Nguyễn Hồng Hải Chỉ huy phó 0944971989