MTTQ và các Đoàn thể CT-XH

Đoàn thanh niên phường Đức Giang

Ngày đăng 03/08/2015 | 04:59  | Lượt xem: 250
1. Danh sách ban chấp hành đoàn thanh niên phường 1. Đ/c Kiều Anh Đức Bí thư Điều hành chung và phụ trách khối cơ quan HCSN ...

Hội cựu chiến binh phường Đức Giang

Ngày đăng 03/08/2015 | 08:39  | Lượt xem: 406
1. Danh sách ủy viên Ban thường vụ hội cựu chiến binh. TT Họ tên Chức danh Nội dung phụ trách 1 ...

Hội liên hiệp phụ nữ phường Đức Giang

Ngày đăng 31/07/2015 | 02:39  | Lượt xem: 232
1. Danh sách ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ phường STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 1 Nguyễn Thị Thu Hằng  Chủ...

Hội người cao tuổi phường Đức Giang

Ngày đăng 04/08/2015 | 03:23  | Lượt xem: 297
BCH Hội Người cao tuổi phường Đức Giang Nhiệm kỳ 2013 – 2018 1. Danh sách Ban thường vụ hội Người cao tuổi STT Họ và tên Chức vụ ...

Ủy ban mặt trận tổ quốc phường Đức Giang

Ngày đăng 31/07/2015 | 02:24  | Lượt xem: 275
A. CHỨC NĂNG  - Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các...