Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2018

 | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6

 | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6 từ tuần 22 đến tuần 26

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2018

 | Lượt xem: 0
Lịch tiếp dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5

 | Lượt xem: 0
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5 từ tuần 18 đến tuần 22

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2018

 | Lượt xem: 1
Lịch tiếp dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 4

 | Lượt xem: 0
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 4 từ tuần 14 đến tuần 18

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2018

 | Lượt xem: 0
Lịch tiếp dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 3

 | Lượt xem: 0
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 3 từ tuần 9 đến tuần 13

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 2/2018

 | Lượt xem: 1
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 2/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 2

 | Lượt xem: 1
Lịch tiếp dân của Đảng ủy - UBND phường từ tuần 05 - 09