Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 11

Ngày đăng 01/11/2017 | 11:24  | Lượt xem: 33
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng  11

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 10

Ngày đăng 01/10/2017 | 11:23  | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng  10

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 9

Ngày đăng 06/09/2017 | 08:25  | Lượt xem: 55
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 9

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 8

Ngày đăng 06/09/2017 | 08:24  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 8

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 7/2017.

Ngày đăng 05/07/2017 | 08:37  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 7/2017.

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 6/2017.

Ngày đăng 05/07/2017 | 08:35  | Lượt xem: 54
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 6/2017.

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 5/2017.

Ngày đăng 05/07/2017 | 08:34  | Lượt xem: 39
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 5/2017.

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 4/2017.

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:33  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 4/2017.

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 3/2017.

Ngày đăng 03/07/2017 | 08:32  | Lượt xem: 27
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 3/2017.

Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 2/2017.

Ngày đăng 02/07/2017 | 08:31  | Lượt xem: 34
Lịch tiếp công dân của HĐND phường tháng 2/2017.