Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 21
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 30
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6/2019

 | Lượt xem: 26
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2019

 | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5/2019

 | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2019

 | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2019

 | Lượt xem: 18
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 4

 | Lượt xem: 8
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 4

Lịch trực tiếp dân của đ/c Bí thư đảng ủy phường

 | Lượt xem: 82
Lịch trực tiếp dân của đc bí thư đảng ủy

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2019

 | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2019