Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 42 Lịch công tác tuần 42 14/10/2019
Lịch tuần 41 Lịch công tác tuần 41 07/10/2019
Lịch tuần 40 Lịch công tác tuần 40 30/09/2019
Lịch tuần 39 Lịch công tác tuần 39 23/09/2019
Lịch tuần 38 Lịch công tác tuần 38 16/09/2019
Lịch tuần 37 Lịch công tác tuần 37 09/09/2019
Lịch tuần 36 Lịch công tác tuần 36 03/09/2019
Lịch công tác tuần 35/2019 Lịch công tác tuần 35 26/08/2019
Lịch tuần 34 Lịch công tác tuần 34 19/08/2019
Lịch tuần 33 Lịch công tác tuần 33 12/08/2019
Lịch tuần 32 Lịch công tác tuần 32 05/08/2019
Lịch tuần 31 Lịch công tác tuần 31 29/07/2019
Lịch tuần 30 Lịch công tác tuần 30 22/07/2019
Lịch tuần 29 Lịch công tác tuần 29 15/07/2019
Lịch tuần 28 Lịch công tác tuần 28 08/07/2019
Lịch tuần 27 Lịch công tác tuần 27 01/07/2019
Lịch tuần 26 Lịch công tác tuần 26 24/06/2019
Lịch tuần 25 Lịch công tác tuần 25 17/06/2019
Lịch tuần 24 Lịch công tác tuần 24 10/06/2019
Lịch tuần 23 Lịch công tác tuần 23 03/06/2019