Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Lịch tuần 33 Lịch công tác tuần 33 13/08/2018
Lịch tuần 32 Lịch công tác tuần 32 06/08/2018
Lịch tuần 31 Lịch công tác tuần 31 30/07/2018
Lịch tuần 30 Lịch công tác tuần 30 23/07/2018
Lịch tuần 29 Lịch công tác tuần 29 16/07/2018
Lịch tuần 28 Lịch công tác tuần 28 09/07/2018
Lịch tuần 27 Lịch công tác tuần 27 02/07/2018
Lịch tuần 26 Lịch công tác tuần 26 25/06/2018
Lịch tuần 25 Lịch công tác tuần 25 18/06/2018
Lịch tuần 24 Lịch công tác tuần 24 11/06/2018
Lịch tuần 23 Lịch công tác tuần 23 04/06/2018
Lịch tuần 22 Lịch công tác tuần 22 28/05/2018
Lịch tuần 21 Lịch công tác tuần 21 21/05/2018
Lịch tuần 20 Lịch công tác tuần 20 14/05/2018
Lịch tuần 19 Lịch công tác tuần 19 07/05/2018
Lịch tuần 18 Lịch công tác tuần 18 02/05/2018
Lịch tuần 17 Lịch công tác tuần 17 23/04/2018
Lịch tuần 16 Lịch công tác tuần 16 16/04/2018
Lịch tuần 15 Lịch công tác tuần 15 09/04/2018
Lịch tuần 14 Lịch công tác tuần 14 02/04/2018