Văn bản Hội Đồng Nhân Dân

Hiển thị 21 - 40 trong 50 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
29/BC-HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường Đức Giang 01/2018 23/01/2018
28/BC - HĐND BC kết quả kỳ họp V - HĐND phường khóa VIII 09/01/2018
20/BC-HĐND BC KQ hoạt động của HĐND phường tháng 8/2017 22/08/2017
18/QĐ-HĐND QĐ thành lập đoàn giám sát công tác quản lý đất công trên địa bàn phường năm 2017 02/08/2017
13/KH-HĐND KH Giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND phường về công tác quản lý đất công năm 2017 02/08/2017
19/BC-HĐND BC KQ kỳ họp thứ IV HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 02/08/2017
14/TB-HĐND TB về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 28/07/2017
18/BC - HĐND BC kết quả hoạt động HĐND phường tháng 7/2017 21/07/2017
17/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp trả lời KNCT tại kỳ họp thứ 4, HĐND phường ĐG khóa VIII 12/07/2017
17/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm đại biểu HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021 10/07/2017
16/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2016 10/07/2017
15/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2017 10/07/2017
16/BC-HĐND BC Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 05/07/2017
15/BC - HĐND BC kết quả hoạt động HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 13/06/2017
14/BC-HĐND BC kết quả ứng dựng CNTT trong công tác của HĐND 29/05/2017
13/BC-HNĐN Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 5/2017 22/05/2017
12/BC - HĐND BC kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 4/2017 21/04/2017
11/KH - HĐND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 17/04/2017
11/HĐND-VP Lịch tiếp dân HĐND tháng 4 31/03/2017
11/BC - HĐND BC kết quả hoạt động HĐND phường quý I/2017 22/03/2017
Hiển thị 21 - 40 trong 50 kết quả.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN