Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Mặt trận tổ quốc - Ban Pháp chế phường Đức Giang giám sát việc thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn phường
Ngày đăng 17/05/2019 | 16:16  | Lượt xem: 37

Chiều ngày 17/5/2019 tại phòng họp số 305, phường Đức Giang, Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc phối hợp với ban pháp chế HĐND thực hiện giám sát việc thực hiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Đức Giang năm 2019.

Dự và chủ trì có Bà Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, trưởng ban Pháp chế HĐND, thành viên trong ban giám sát và các ông, bà trong Ban pháp chế HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đại diện UBND, bộ phận chính sách của phường.

Với mục đích nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban MTTQ phường về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của bộ chính trị và Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ phường Đức giang năm 2019. Đánh giá việc khắc phục tồn tại theo kết luận giám sát về công tác thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo và trẻ em thuộc diện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội năm 2018. Hội đồng giám sát nghe UBND phường báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội đối với người đơn thân thuộc diện hộ nghèo và trẻ em thuộc diện được hưởng chế độ bảo trợ xã hội năm 2019.

Trong báo cáo UBND đã thể hiện đầy đủ quy trình thực hiện công tác bảo trợ bằng việc ngay từ đầu năm đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai rà soát các đối tượng tạo các tổ dân phố, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp giúp đỡ quan tâm đến các đối tượng, từ đó việc tổ chức tặng quà, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng được đảm bảo đúng quy định.

Sau khi nghe báo cáo của UBND và các ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát bà Cao Thị Mai Nguyệt kết luận: Năm 2019 công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn phường Đức Giang có nhiều đổi mới hơn so với năm 2018. Việc quan tâm đến các đối tượng bảo trợ xã hội là việc làm thường xuyên của các cấp các ngành chính vì vậy đề nghị UBND phường cần có nhiều các giải pháp hơn nữa để đảm bảo chế độ chính sách, giúp đỡ các người đơn thân thuộc diện hộ nghèo và trẻ em. Việc chi trả đúng thời gian, đảm bảo không nhầm lẫn.