Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Người cao tuổi phường Đức Giang tổ chức biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong công tác dựng Đảng, chính quyền cơ sở.
Ngày đăng 28/06/2019 | 16:40  | Lượt xem: 78

Sáng ngày 28/6/2019 tại hội trường Trung tâm văn hóa thể phường, Hội NCT phường Đức Giang tổ chức biểu dương khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở và sơ kết 6 tháng hoạt động Người cao tuổi năm 2019

Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng - BTĐU, Chủ tịch HĐND, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư TTĐU, đồng chí cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - ĐUV, PCTUBND phường, Các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, các đồng chí trong ban chấp hành hội và 54 gương điển hình Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.  

Ông Đoàn Minh  Tâm - Chủ tịch hội NCT báo cáo kết quả hoạt động của Người cao tuổi trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở giai đoạn 2014 - 2019. Việc tổ chức hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở nhằm đánh giá kết quả, khẳng định vai trò vị thế NCT, tiếp tục phát huy tiềm năng kinh nghiệm, uy tín của NCT trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường năm 2019 và những năm tiếp theo. Biểu dương, động viên, phát huy vai trò tiềm năng của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và thúc đẩy phong trào thi đua và khẳng định Người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, sống có tình nghĩa, sống có văn hóa, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Tại hội nghị có 3 ý kiến tham luận của các đại biểu về dự, các ý kiến đã thể hiện vai trò người cao tuổi trên các lĩnh vực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, góp phần ổn định chính trị trật tự xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế là thực tế sinh động khẳng định và nâng cao vị thế uy tín xã hội của người cao tuổi. Phát huy với những đóng góp to lớn của hội  NCT trong những năm qua. Những năm tiếp theo phát huy truyền thống của mình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc , thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Phát huy phong trào” Tuổi cao gương sáng” sống mẫu mực để con cháu noi theo

Tại hội nghị khen thưởng 54 ông,bà là hoạt động ở các lĩnh vực công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có những đóng góp hiệu quả vào thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường giai đoạn 2014 - 2019.

Kết thúc phần biểu dương khen thưởng, thay mặt hội NCT phường, ông Đoàn Minh Tâm báo cáo kết quả hoạt động hội NCT 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của hội trong 6 tháng cuối năm 2019, theo đó Hội cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, phối hợp giúp đỡ của UBMTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

2. Duy trì chế độ sinh hoạt các chi hội, BCH đảm bảo nội dung thiết thực, hiệu quả.

3. Tăng cường tuyên truyền vận động, thực hiện tốt công tác xã hội hóa tạo nguồn lực để hội phát triển.

4. Đề nghị các chi hội phải chủ động sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ./.

Toàn cảnh hội nghị