Giới thiệu hội đồng nhân dân

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân phường Đức Giang thẩm tra trước kỳ họp thứ VI
Ngày đăng 02/07/2018 | 08:14  | Lượt xem: 133

Sáng ngày 29/6/2018, tại phòng họp số 206 trụ sở phường, Ban Pháp chế của HĐND phường Đức Giang tổ chức thẩm tra báo cáo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt –  UVTV, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường; các đồng chí thành viên Ban pháp chế của HĐND phường. Tại Hội nghị các thành viên Ban thảo luận các nội dung thẩm định theo chức năng, quyền hạn , nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công. Sau khi  thảo luận các thành viên Ban cơ bản nhất trí kết quả công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết đơn thư và công tác an ninh, thực hiện kỷ cương hành chính, xây dựng mô hình cơ quan điện tử, an ninh, quân sự 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên các thành viên Ban đưa ra một số nội dung cần bổ sung, làm rõ như: Kết quả thực hiện an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy ở địa bàn dân cư, công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù được tha về tại địa phương, đối tượng thực hiện án treo. Công tác quân sự địa phương cần đánh giá tỷ lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam công dân.  Việc thực hiện mô hình cơ quan điện tử cần bổ sung tỷ lệ áp dụng trình chiếu sline tại các hội nghị. Việc thực hiện qui chế dân chủ trong quản lý xây dựng còn có mặt hạn chế như: Công khai giấy phép xây dựng tại các nhà văn hóa, công khai mức thuế xây dựng và kết quả thu thuế xây dựng. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường ở các ngõ ngách đường nhỏ chưa thực sự chuyển biến và quan tâm xử lý vi phạm. Đối  với các trường hợp không chấp hành nộp thuế chưa có biện pháp hữu hiệu. Sự kết hợp giữa các phòng ban chuyên môn của quận và phường thiếu chắt chẽ. Cần bổ sung giải pháp để khắc phục tồn tại và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Công tác cấp biển số nhà, giấy chứng nhận biển số nhà chậm được giải quyết.. Sau thẩm tra Ban hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra gửi tới Thường trực HĐND phường theo qui định và trực tiếp báo cáo tại kỳ họp.