Giới thiệu hội đồng nhân dân

Ban pháp chế hội đồng nhân dân phường thẩm tra dự thảo nghị quyết sáp nhập tổ dân phố.
Ngày đăng 23/10/2019 | 17:06  | Lượt xem: 134

Sáng 23 tháng 10 năm 2019 tại phòng họp 305 trụ sở Đảng ủy – HĐND- UBND phường Đức Giang. Ban pháp chế HĐND phường tổ chức thẩm tra đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Giang. Dự và chủ trì hội nghị có Bà Cao Thị Mai Nguyệt- Trưởng ban pháp chế HĐND, Ông Cồ Văn Huế - phó chủ tịch UBND, các ông bà thành viên Ban pháp chế HĐND phường.

Tại hội nghị Đại diện UBND đã trình bày đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc sát nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Giang.

Đồng chí Cao Trị Mai Nguyệt - Trưởng ban pháp chế HĐND phát biểu

Sau khi nghe toàn văn đề án, dự thảo tờ trình, nghị quyết các đồng chí tham dự hội nghị đã có ý kiến phát biểu và hội nghị đã thống nhất:

Đề án đã nêu được tầm quan trọng của việc cần thiết phải sát nhập tổ dân phố, đặc điểm tình hình của phường bao gồm đặc điểm về vị trí địa lý, kinh tế xã hội, tình hình các tổ dân phố. Đề án được xây dựng công phu, bám sát các căn cứ pháp lý, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương, thành phố, quận. Công tác sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường được UBND phường thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân. Nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ các căn cứ pháp lý, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.