địa chính môi trường

Phường Đức Giang tổ chức hội nghị công khai dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 486 Ngô Gia Tự từ Nguyễn Cao Luyện đến Nhà văn hóa tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên
Ngày đăng 26/06/2018 | 14:45  | Lượt xem: 59

Chiều ngày 22/6/2018, UBND phường Đức Giang tổ chức hội nghị công khai dự án: Cải tạo, nâng cấp ngõ 486 Ngô Gia Tự từ Nguyễn Cao Luyện đến Nhà văn hóa tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang, dự hội nghị có thường trực Ủy Ban MTTQ phường, Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Ban lãnh đạo Tổ dân phố số 17A, các hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Tại hội nghị, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận – Đơn vị chủ đầu tư đã công bố công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án; quy trình và các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất đồng tình triển khai thực hiện dự án; tuy nhiên một số hộ đề nghị quận có chính sách đền bù thỏa đáng đối với các hộ trong diện giải phóng mặt bằng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Pham Văn Quang - PCT UBND đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tiếp thu ý kiến của các hộ dân về chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị các hộ dân cung cấp đầy đủ các hồ sơ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng qui định của pháp luật./.

Bộ phận địa chính xây dựng
Ngày đăng 04/08/2015 | 15:11  | Lượt xem: 632

1. Danh sách cán bộ địa chính xây dựng phường:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

1

 Ông Nguyễn Đặng Hải

Công chức địa chính

Nguyendanghai_longbien@hanoi.gov.vn

2

Vũ Thị Ninh

Công chức Địa chính

Vuthininh_longbien@hanoi.gov.vn

3

Đinh Khánh Duy Lao động hợp đồng địa chính

dinhkhanhduy_longbien@hanoi.gov.vn

4

 Nguyễn Huy Sơn

Lao động hợp đồng địa chính

Nguyenhuyson_longbien@hanoi.gov.vn

5

 Trần Anh Tuấn

Lao động hợp đồng địa chính

Trananhtuan_pdg_longbien@hanoi.gov.vn

6

 Nguyễn Thị Hồng Trang

Lao động hợp đồng địa chính

Nguyenthihongtrang_longbien@hanoi.gov.vn

2. Phân công nhiệm vụ: xem tại đây