Danh sách khen thưởng

Hiển thị 1 - 20 trong 35 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
96/UBND-HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa và cán bộ tiếp dân tháng 3 26/03/2018
67/BC-UBND BC v/v tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong pt thi đua yêu nước t2+3/2018 p Đức Giang 20/03/2018
39/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác t2/2018 27/02/2018
48/UBND - HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ làm tại bộ phận 1 cửa 27/01/2018
259/QĐ-UBND QĐ v/v khen thưởng gương điển hình người tốt việc tốt năm 2017 23/08/2017
258/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. 22/08/2017
202/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016 nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 23/06/2017
33/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất trong đảm bảo trật tự VMĐT 30/03/2017
15/ QĐ - UBND Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè phường Đức Giang năm 2016 18/01/2017
410/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2016 30/12/2016
383/UBND - HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ "Một cửa " tháng 8 30/08/2016
218/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động hè năm 2016 30/07/2016
217/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các đội đạt thành tích trong Hội thi hè năm 2016 30/07/2016
351/UBND - HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa tháng 7 28/07/2016
136/TTr - UBND Đề nghị khen thưởng danh hiệu " Người tốt, việc tốt " cấp Quận năm 2016 phường Đức giang 28/07/2016
315/UBND - HĐTĐK Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa tháng 6 01/07/2016
246/UBND - HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa tháng 5 30/05/2016
132/QĐ- UBND Khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Hội Chữ thập đỏ lần thứ II nhiệm kỳ 2009-2015 11/04/2016
140/UBND - VP Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận " Một cửa tháng 3" 28/03/2016
107/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phường Đức Giang năm 2015 25/03/2016
Hiển thị 1 - 20 trong 35 kết quả.