Danh sách khen thưởng

Hiển thị 1 - 20 trong 40 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
282/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc tháng 9 26/09/2018
374/UBND-VP Công văn về nghị khen thưởng cán bộ Một cửa tháng 9 25/09/2018
244/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc tháng 8 29/08/2018
344/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận Một Cửa tháng 8 24/08/2018
113/BC-UBND BC vv tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước p Đức Giang T4/2018 19/04/2018
96/UBND-HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa và cán bộ tiếp dân tháng 3 26/03/2018
67/BC-UBND BC v/v tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong pt thi đua yêu nước t2+3/2018 p Đức Giang 20/03/2018
39/QĐ-UBND QĐ khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác t2/2018 27/02/2018
48/UBND - HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ làm tại bộ phận 1 cửa 27/01/2018
259/QĐ-UBND QĐ v/v khen thưởng gương điển hình người tốt việc tốt năm 2017 23/08/2017
258/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện công tác quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. 22/08/2017
202/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016 nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 23/06/2017
33/TTr-UBND Tờ trình v/v đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất trong đảm bảo trật tự VMĐT 30/03/2017
15/ QĐ - UBND Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè phường Đức Giang năm 2016 18/01/2017
410/QĐ-UBND Quyết định v/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2016 30/12/2016
383/UBND - HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ "Một cửa " tháng 8 30/08/2016
218/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động hè năm 2016 30/07/2016
217/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các đội đạt thành tích trong Hội thi hè năm 2016 30/07/2016
351/UBND - HĐTĐKT Đề nghị khen thưởng cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa tháng 7 28/07/2016
136/TTr - UBND Đề nghị khen thưởng danh hiệu " Người tốt, việc tốt " cấp Quận năm 2016 phường Đức giang 28/07/2016
Hiển thị 1 - 20 trong 40 kết quả.