Giới thiệu Đảng bộ phường ĐỨC GIANG

Đảng bộ phường Đức Giang
Ngày đăng 28/07/2016 | 10:35  | Lượt xem: 4002

Đảng bộ phường Đức Giang

Thị trấn Đức Giang được thành lập theo Quyết định số 178/CP ngày 13/10/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ năm 1982 đến năm 2003, là đơn vị hành chính thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thực hiện Nghị định số 132/2003/NĐ-CP, ngày 6/11/2003 của Chính phủ, quận Long Biên được thành lập, thị trấn Đức Giang chuyển thành phường Đức Giang. Ngày 08/6/1983, Đảng bộ thị trấn Đức Giang được thành lập theo Quyết nghị 13-QĐ/HU của huyện uỷ Gia Lâm, tổng số Đảng viên có 106 đồng chí tổ chức làm 7 chi bộ. Đồng chí Nguyễn Hữu Mạo được Huyện uỷ chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Không Đình Chung lâm Phó bí thư Đảng uỷ. Sau đó Huyện uỷ lại chỉ định thành lập BCH Đảng bộ lâm thời gồm 05 đồng chí, do đồng chí Khổng Đình Chung làm Bí thư Đảng ủy. Hiện nay, Đảng bộ phường Đức Giang hiện có 38 chi bộ, trong đó 23 chi bộ tổ dân phố, 7 chi bộ trường học, 01 chi bộ cơ quan, 01 chi bộ công an, 06 chi bộ ngoài khu vực nhà nước, với 1189 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ phường gồm 15 đồng chí, đồng chí Phan Việt Hưng làm Bí thư Đảng ủy.

Là một vùng đất nằm bên bờ hữu ngạn sông Đuống và cửa ngõ phía Đông Bắc của Hà Nội, phường Đức Giang có một vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng.

Sau 35 năm kể từ ngày thành lập đơn vị hành chính Đức Giang (từ năm 1982 đến 2017), một khoảng thời gian ngắn so với chiều dài lịch sử dân tộc, nhưng trên địa bàn Đức Giang đã chứng kiến những đổi thay to lớn, từ thị trấn ngoại thành nay đã trở thành phường đô thị văn minh, giàu đẹp. Với gần 1/3 thế kỷ, cán bộ, đảng viên và nhân dân Đức Giang đã nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của cấp trên vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương; từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được những thành tích đáng tự hào.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Chất lượng dạy và học trong các trường học được nâng lên. Phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao phát triển sâu rộng. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các đợt quyên góp tình nghĩa đạt hiệu quả thiết thực. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Phát huy những trang sử hào hùng của mảnh đất vốn giàu truyền thống cách mạng và yêu nước, trong suốt hơn 35 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng bộ và nhân dân phường Đức Giang đã nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lập nên nhiều những thành tích xuất sắc, góp phần cùng với Thủ đô và cả nước giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong lịch sử hơn 35 năm kể từ ngày thành lập, các giai đoạn dựng xây và phát triển của Phường đã được ghi nhận, đánh giá theo các nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ phường và tất cả các giai đoạn đều đã để lại những dấu ấn sâu sắc bằng những thành tựu minh chứng cho sự phát triển về mọi mặt trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2015 vừa qua, với mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ IX đã đặt ra là: "Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh phát triển đô thị, kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, xây dựng phường Đức Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp". Với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, Đảng bộ và nhân dân phường Đức Giang, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Long Biên, đã đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ IX,  lập nên nhiều những thành tích xuất sắc, góp phần cùng với Thủ đô và cả nước tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  xã hội chủ nghĩa. Những thành tích xuất săc trên các mặt công tác của Đảng bộ và nhân dân phường Đức Giang trong 5 năm qua đã đươc Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành của Trung ương, Thành phố Hà Nội và quận Long Biên ghi nhận và tặng thưởng các danh hiệu cao quý:

Với những thành tích đạt được, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân phường Đức Giang rất vinh dự và tự hào được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động.

Trải qua gần 35 năm, phường Đức Giang đã ghi đậm dấu ấn trên bước đường xây dựng và phát triển, xứng đáng với danh hiệu Anh Hùng Lao động mà Đảng và Nhà nước đã phong tặng. Những kết quả đạt được và kinh nghiệm từ thực tiễn ba thập niên xây dựng và phát triển là hành trang để Đảng bộ và nhân dân phường Đức Giang cùng nhân dân quận Long Biên, nhân dân Thủ đô và cả nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.