Các hoạt động về TĐKT

Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang họp xét khen thưởng “ Người tốt, việc tốt ” năm 2016

Ngày đăng 28/07/2016 | 04:04  | Lượt xem: 153
Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2016, tại UBND phường Đức Giang, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang đã tổ chức họp xét khen thưởng gương “ Người tốt, việc tốt ”, sơ kết cuộc thi phát hiện và...

Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang họp xét khen thưởng “ Người tốt, việc tốt ”

Ngày đăng 05/09/2015 | 09:23  | Lượt xem: 63
Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2015, tại UBND phường Đức Giang, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang đã tổ chức họp xét khen thưởng gương “ Người tốt, việc tốt ”, sơ kết cuộc thi phát hiện và...