Các hoạt động về TĐKT

UBND phường Đức Giang tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tháng 9/2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 06:09  | Lượt xem: 125
Chiều ngày 24/9/2018, tại phòng họp số 305, UBND phường Đức Giang tổ chức họp giao ban cơ quan đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tháng 9 năm 2018.

Phường Đức Giang tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; năm 2018

Ngày đăng 21/09/2018 | 03:10  | Lượt xem: 125
Chiều ngày 20/9/2018, tại Hội trường Nhà văn hóa, Phường Đức Giang tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2018; cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc...

Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang họp xét khen thưởng “ Người tốt, việc tốt ” năm 2016

Ngày đăng 28/07/2016 | 04:04  | Lượt xem: 190
Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2016, tại UBND phường Đức Giang, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang đã tổ chức họp xét khen thưởng gương “ Người tốt, việc tốt ”, sơ kết cuộc thi phát hiện và...

Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang họp xét khen thưởng “ Người tốt, việc tốt ”

Ngày đăng 05/09/2015 | 09:23  | Lượt xem: 76
Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2015, tại UBND phường Đức Giang, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Đức Giang đã tổ chức họp xét khen thưởng gương “ Người tốt, việc tốt ”, sơ kết cuộc thi phát hiện và...