các chi bộ trực thuộc

Danh sách bí thư chi bộ
Ngày đăng 27/03/2018 | 10:05  | Lượt xem: 928

DANH SÁCH  BÍ THƯ CHI BỘ 

 STT

Họ và tên

Chi bộ

Số điện thoại

1

Phạm Ngọc Khôi

BTCB 1

0979.167.258

2

Nguyễn Ngọc Đua

BTCB 3

0989.292.622

3

Nguyễn Hải Vân

BTCB 5

0913.510.894

4

Nguyễn Hồng Quảng

BTCB 6

0982.771.869

5

Nguyễn Như Diệu

BTCB 7

0167.520.7586

6

Phạm Quang Huy

BTCB 8

0973.920.472

7

Ngô Duy Nghĩa

BTCB 9

0912.815.483

8

Nguyễn Hữu Côn

BTCB 10

0979.405.872

9

Nguyễn Huy Minh

BTCB 11

0912.379.716

10

Nguyễn Văn Bạch

BTCB 12

0902.229.765

11

Nguyễn Đức Thanh

BTCB 13

0983.526.688

12

Nguyễn Duy Phi

BTCB 14

0169.816.8736

13

Nguyễn Tân Sỹ

BTCB 15

0982.023.666

14

Đinh Thiên Hạ

BTCB 16

0983.788.985

15

Nguyễn Ngọc Hải

BTCB 17a

0979.719.114

16

Hán Thế Thành

BTCB 17b

0913.317.273

17

Đặng Đình Đoan

BTCB 18

0984.923.895

18

Lê Hồng Thụy

BTCB 19

0912.307.243

19

Nguyễn Văn Phương

BTCB 20

0983.604.054

20

Lê Công Vị

BTCB 21

0913.248.127

21

Nguyễn Hữu Nhàn

BTCB 22

0169.418.5189

22

Hoàng Long Xuyên

BTCB 26

0982.286.245

23

Vũ Viết Thông

BTCB 27

0947.570.199

24

Nguyễn Thị Lan Anh

MNĐG

0968.588.828

25

Lê Hương Giang

MNHS

0902.135.095

26

Phan Thị Xuân Thu

THĐG

0915.541.125

27

Mai Thị Lan

THCS ĐG

0982.570.922

28

Vũ Thị Hải Yến

THCS NGT

0919.423.687

29

Nguyễn Ngọc Oanh

TH NGT

0168.7702.586

30

Nguyễn Bích Ngọc

HV

0169.578.5815

31

Nguyễn Thanh Hải

MN Thăng Long

0975.463.600

32

Nguyễn Thúy Điệu

THPT LVT

0164.598.5253

33

Trần Anh Dũng

Công an

 0906.091.699

34

Vũ Hoàng Long

Cơ quan

0988.638.509

35

Âu Thị Luật

MN Lâu Đài Xanh

0915.638.398