bài viết chuyên sâu

Một số kết quả đạt nổi bật của Hội CCB phường Đức Giang 9 tháng năm 2019
Ngày đăng 02/10/2019 | 17:07  | Lượt xem: 12

Hết quý III năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Đức giang, của Ban thường vụ Hội CCB quận Long Biên, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB  phường Đức Giang chủ động triển khai thực hiện kế hoạch công tác, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu năm đạt và vượt, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Trước hết nói về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Chín tháng qua Hội CCB thực hiện 12 công việc lớn, điểm nhấn là: Tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam gắn với tổng kết công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2018, triển khai công tác hội năm 2019; Tổ chức cho hội viên đi viếng Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên - Hà Giang, nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó Yên Minh, Hà Giang.Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh". Tổ chức hội nghi tổng kết phong trào CCB gương mẫu 5 năm 2014-2019; Thành lập tổ "Dân vận khéo" và tổ "An toàn giao thông" gồm 20 đồng chí; Thống kê, rà soát số thương binh CCB có xe ba bánh tự chế sử dung như thế nào đã và đang có kế hoạch tiếp theo về vấn đề này. Ra măt Câu lạc bộ doanh nhân CCB gồm 08 hội viên CCB làm kinh tế giỏi, hiện đang làm chủ doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2019 cán bộ, hội viên CCB phường luôn gương mẫu tham gia học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết trung ương 6, 7, 8, 9, 10 của Đảng với 370 người nghiêm túc đạt trên 80%. Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính phủ, quy định của địa phương. Hội đã triển khai kế hoạch giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa Xll và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.  Giám sát, phản biện góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh gắn với thực hiện 6 quy chế dân chủ do quận Long Biên ban hành, 100% các chi hội đã tham gia giám sát cán bộ chủ chốt cuả TDP.

Đầu năm 2019 các TDP có sự điều chỉnh, bổ sung cán bộ đến nay có 132 cán bộ hội viên CCB được tín nhiệm bầu tham gia các chức danh Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể khác. Hội đã cung cấp tài liệu thông tin CCB Việt Nam, báo CCB thủ đô tới 24 chi hội; Thông tin thời sự trong nước, thế giới 05 buổi với 850 lượt người; Tập huấn 01 lớp cán bộ hội 25 đồng chi tham gia. Từ đầu năm hội đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của hội CCB quận tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh" , tiếp tục giám sát thực hiện xanh, sạch, đẹp tại nhà văn hóa các TDP, trụ sở công an phường. Các chi hội đã luôn vệ sinh, làm đẹp NVH, tiêu biểu là NVH tổ 1 , 8 , 14 , 18 , 19 , 22.

Bên cạnh nhiệm vụ số một nêu trên, Hội CCB phường đã làm tốt sự phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động VN-TDTT, mừng Đảng, mừng xuân Kỷ hợi, Điểm nhấn là hội đã tổ chức thành công đêm liên hoan văn nghệ quần chúng "Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập CCB Việt nam với trên 200 diễn viên và hàng ngàn người xem. Hội cũng đã tập trung giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa Xll và Chỉ thị 05 của BCT. Phối hợp với công an, quân sự tuần tra, tham gia tuyên truyền pháp luật 02 buổi 30 người. Tuyên truyền bảo đảm ATGT với 160 người; Tuyên truyền phòng chống ma túy, vận động đi cai nghiện 10/12 người, quản lý sau cai 15 người ... Đặc biệt cử 35 cán bộ hội viên tham gia bảo vệ thi công xây dựng NVH tổ 9 thành công. Hội đã thành lập, ra mắt Tổ dân vận khéo và Tổ giữ gìn ATGT trên địa bàn phường.

Hội CCB phường hiện tai có nhiều hội viên tiếp tục kinh doanh sản xuất hiệu quảcao . Hội có 39 hộ vay vốn ngân hàng CSXH với số dư 1 tỷ 930 triệu đồng tạo việc làm thường xuyên cho 78 lao động; Tiếp tục thực hiện đề án 03-ĐA/CCB Thành hội về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát giai đoạn 2017-2022, vận động xây dựng quỹ XNDN năm 2019 được 14.445.000đ bình quân 15.000đ/1đồng chí. Đã hoàn thành vượt chỉ tiêu mọi loai quỹ và hội phí năm 2019. Ngoài ra hội đã sử dụng số tiền "chân quỹ " 587.400.000đ (600.000đ/1 hội viên cho vay kinh doanh, sản xuất: 270.000.000đ gửi tiết kiệm 317.400.000đ. Trong 9 tháng hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp dịp tết Kỷ hợi 196 đ/c: 23.500.000đ mừng thọ 41 đ/c: 4.100.000đ, phúng viêng 12 hội viên qua đời với 7.200.000đ; Duy trì hoạt động các câu lạc bộ CQN để phát triển kinh doanh, xóa đói giàm nghèo. Hội đã phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, vận đông thanh niên khám tuyển NVQS, tặng qùa 5 tân binh nhập ngũ; tổ chức gặp mặt tặng quà 38 hội viên CCB trực tiếp tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng trị giá 5.000.000đ; Song song với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hội CCB phường đã nỗ lực trong công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Hội viên CCB phường luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, 5 ,6  (khóa Xll) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/BCT về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" giai đoạn 2016 - 2021; 100% hội viên luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ Hội, tích cực tham gia công tác bảo vệ Đảng; Hội đã xây dựng kế  hoạch kiểm tra, kiểm tra giám sát 12 chi hội đạt 100% kế hoạch, đã xét kết nạp 27 hội viên vượt chỉ tiêu tiêu biểu là chi hội 5 ,6,10 ,12 ,14...nâng tổng số hội viên hiện tại là 987 đ/c.

Quý IV năm 2019 đang ở phía trước, Hội CCB phường xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh"; Tổ chức ra quân thực hiện chủ đề của thành phố và quận: Duy trì hoạt động có hiệu quả "Tổ CCB dân vận khéo", "Tổ CCB tham gia giữ gìn ATGT" , câu lạc bộ "Doanh nhân CCB phường" hoạt động hiệu quả; Tham gia văn nghệ Mừng Đảng-mừng xuân hướng tới chào mừng  Đaị hội Đảng các cấp. Đặc biệt là đánh giá phong trào CCB gương mẫu, bình xét thi đua năm 2019. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, của Quận hội, cán bộ hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB phường Đức giang hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu năm 2019./.