bài viết chuyên sâu

Đức Giang làm tốt công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa
Ngày đăng 01/10/2019 | 17:12  | Lượt xem: 55

Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa đang rất nghiêm trọng và đáng lo ngại. Tác hại của nhựa và túi ni lông ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người là rất lớn và ngày càng gia tăng nếu không có sự vào cuộc ngăn chặn ngay từ bây giờ.

Thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Văn bản số 3258/VPCP-KGVX ngày 23/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi thư kêu gọi chung tay hành động Chống rác thải nhựa”; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về hành động thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2020;

MTTQ phường tổ chức phát động và tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, thời gian qua Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể và công đoàn phường đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực tổ chức phát động tuyên truyền trong các hội viên tích cực tham gia các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định, UBND phường đã ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND về việc thực hiện “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn phường Đức Giang đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Trong đó tập trung vào công tác xây dựng phường Đức Giang “ Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh”,  tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp văn minh”, tuyên truyền chống rác thải nhựa, tái chế rác thải nhựa, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Hội phụ nữ phường tổ chức lễ phát động và đổi rác thải nhựa lấy chai và cốc thủy tinh

Cơ quan phường cũng đã chỉ đạo không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp; tại các phòng làm việc của các bộ phận chuyên môn không sử dụng chai nhựa, các sản phẩm dùng một lần, Sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh. Tái chế vỏ chai, lọ nhựa thành các vật dụng hữu ích cho gia đình. Tổ chức cho các lớp đăng ký tham gia thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và nylon. Nhiều tổ dân phố, hộ gia đình đã tái chế các sản phẩm nhựa để trồng câyvà làm các vật dụng trong đời sống hàng ngày.

Phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cả cộng đồng nói chung, cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường riêng về tác hại của rác thải nhựa từ đó hướng tới thực hiện các biện pháp loại trừ, hạn chế rác thải nhựa trong đời sống hàng ngày, xây dựng thói quen tích cực góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn tới từng người dân để cùng chung tay hành động Thay đổi thói quen sử dụng “nói không với túi ni lông và rác thải nhựa sử dụng một lần”, ngay hôm nay và ngay bây giờ để góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, vì Trái đất xanh.