bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác khuyến học khuyến tài phường Đức Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày đăng 30/09/2019 | 17:11  | Lượt xem: 46

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, 5 năm qua Hội khuyến học phường Đức giang đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động, hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học phường và các chi hội khuyến hoc TDP trường học...đã tổ chức sinh hoạt tuyên truyền trong hội viên và nhân dân chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính tri ngày 13/4/2007 và Chỉ thị số 02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập, "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giại đoạn 2013-2020". Công tác phát triển hội viên tai chi hội cơ sở luôn được chú trọng. Có TDP hội viên là những hộ gia đình, hội viên lại là những cá nhân con người cụ thể, ông bà, cha mẹ như chi hội 19; Đã thành lập chi hội khuyến học của Hội CGC với 165 hội viên. Tính đến tháng 9 năm 2019 Hội khuyến học (KH) Phường Đức Giang có 32 chi hội, trong đó có 23 chi hội TDP, 07 chi hội nhà trường, 01 chi hội dòng họ, 01 chi hội CGC, với 6.222 hội viên. Hàng năm thường vụ hội đã xây dựng kế hoạch công tác hội, tổ chức hội nghị BCH mở rộng triển khai cụ thể. Đặc biệt năm 2015 Trung ương hội có sự điều chỉnh trong cách gọi, tiêu chí đánh giá gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập (trước gọi là hiếu học). Từ đó các chi hội TDP mỗi năm xếp loại gia đình học tập thường đạt trên 80%, nhiều gia đình đạt học tập tiêu biểu, 23 TDP đạt TDP học tập.

Với chức năng là cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phường thực hiện mục tiêu xây dựng XHHT, 05 năm qua Hội Khuyến học và Trung tâm HTCĐ phường Đức Giang luôn có sự phối hợp chặt chẽ do vậy những nội dung hoạt đông cơ bản của Trung tâm HTCĐ đã thực hiện hiệu quả. Mỗi năm triển khai từ 80 đến 90 chuyên đề hơn 6.000 lượt người tham gia. Nhiều chuyên đề thuộc lĩnh vực thời sự, chính sách pháp luật, tệ nạn xã hội, gia đình, giáo dục, khuyến học khuyến tài hội Khuyến học phối hợp với Trung tâm triển khai tốt. Tháng 3/ 2019 phòng GDCN sở GD&ĐT Hà Nội, phòng GD&ĐT quận Long Biên kiểm tra, đánh giá Trung tâm HTCĐ đạt tốt. Nhiều chuyên đề thuộc lĩnh vực thời sự, chính sách pháp luật, phòng chống tội phạm, gia đình, tuyên truyền về KH - KT được triển khai thường xuyên.

Trong 5 năm qua, bằng nhiều hình thức vận động, Hội khuyến học phường  Đức Giang và các chi hội khuyến học TDP, các nhà trường, Hội CGC đã huy động được 1tỷ 800 triệu đồng (bình quân mỗi năm từ 350 đến 400 triệu đồng) và 25 xe đạp Công ty TNHH Việt Hùng trao tặng. Số tiền trên giành 100% khen thưởng các đối tượng như học sinh thi đạt giải các cấp, đỗ đai học điểm cao, học sinh giỏi, khá các cấp, học sinh nghèo vượt khó, gia đình học tập tiêu biểu. Hội khuyến hoc phường đã tổ chức 05 ngày Hội KH-KT cấp phường vinh danh hàng trăm em học sinh đạt thành tích nêu trên và các gia đình học tập tiêu biểu, các ông bà có công trong công tác KH -KT.

 

Nhiều chi hội TDP làm tốt công việc huy động quỹ KH như chi hội Khuyến học 5, 8, 15, 16, 19, 22 số tiền vận động hàng năm luôn đạt hơn 10 triệu đồng, chi hội 22 có năm đạt 22.850.000đ, chi hội 5 đạt 18 triệu, chi hội 15 đạt 17.500.000đ. Trường THCS Ngô Gia Tự, THCS Đức Giang luôn dẫn đầu phong trào xây dựng quỹ khen thưởng CBGV học sinh và hỗ trợ quỹ KH của phường. Đồng hành cùng phong trào KH-KT với phường Đức Giang, các công ty, doanh nghiệp nhiều năm liền tham gia ủng hộ tiền, xe đạp, để Hội Khuyến học trao tặng vinh danh học sinh, thầy cô, các ông bà có công lớn với sự nghiệp giáo dục tai địa phương. Tiêu biểu là công ty vận tải xăng dầu, công ty văn phòng phẩm Hồng Hà, công ty cổ phần TM&SX Việt Hùng, Hội CGC.

Trong nhiệm kỳ qua Hội Khuyến học phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của phường phát động nhiều phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh việc tự học, xây dựng XHHT, gia đình học tập, TDP học tập; Phối hợp với MTTQ phường gắn phong trào xây dựng gia đình học tập với xây dựng gia đình vân hóa, TDP văn hóa. Đặc biệt là mối quan hệ công việc giữa hội KH với hội CGC và 06 nhà trường công lập. Nhiều nhà giáo về hưu tự nguyện nhận vai trò chi hội trường khuyến học TDP, luôn cung cấp thông tin về sự tu dưỡng học tập của con em ở địa phương để kip thời động viên uốn năn. Chính sự phối hợp thường xuyên ấy đã làm thay đổi quan niệm khuyến học chỉ để phát thưởng cho học sinh, diễn ra theo thời vụ.

Trong nhiều hoạt động công tác hội hằng năm, Hội KH phường Đức Giang luôn coi trọng công tác thi đua - khen thường. Đây chính là động lực, mục tiêu để hội vươn lên. Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học phường Đức giang đã tổ chức 15 lượt hội nghị BCH, chi hội trưởng Khuyến học TDP nhằm chuyển tải văn bản hướng dẫn công tác khuyến học khuyến tài. 

23 chi hội, 06 nhà trường tổ chức 115 ngày hội KH-KT tại cụm dân cư, 30 ngày hội ởnhà trường. Tại đây hàng nghìn lượt học sinh được nhân dân TDP xây dựng quỹ Khuyến học biểu dương con em họ. Những ngày hè thực sự là ngày hội thi đua khen thưởng trong công tác khuyến học khuyến tài. Tổng số học sinh được khen cấp quận là 366 em, thành phố 148 em, quốc  gia 19 em, học sinh đỗ Đại học điểm từ 23,5 trở lên ở 3 môn 60 em, giáo viên dạy giỏi thành phố, quận là 128 thầy cô, 115 gia đình học tập tiêu biểu, 90 người hoàn thành xuất sắc công tác Khuyến học ...Số tiền thưởng tổng là 179 triệu đồng. Trong vườn hoa muôn sắc ấy nổi bật là em Trần Hùng Anh TDP 08 đạt huy chương vàng Olympic tiếng Anh lớp 9, em Ngô Thế Đăng TDP 08 đỗ ĐH 26,53 điểm em Phan Khánh Chi TDP 01 đỗ ĐH 28,25đ, em Ngô Kiều Trinh TDP12 trường THCS Ngô gia Tự giải nhất môn ngũ văn thành phố Hà nội và còn biết bao tấm gương khác trong phong trào KH-KT trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Có thể khẳng định công tác thi đua khen thưởng trong nhiệm kỳ qua hội khuyến học phường Đức Giang thực hiện xuất sắc, đã khen thưởng kịp thời đúng đối tượng động viên được sự phấn đấu vươn lên của con em nhân dân trong các TDP. Một nhiêm kỳnữa về công tác khuyến học khuyến tài 2019-2024 đang ở phía trước. Hội Khuyến học phường xác định: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2000 và những năm tiếp theo và thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa Xll) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hơn nữa tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học từ TDP đến phường hơn nữa. Tin rằng hội Khuyến học phường Đức giang sẽ hoàn thành tốt mọi công việc mà Đai hội nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra./.

Một số hình ảnh của các kỳ đại hội: