xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Đức Giang tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực tuyến ngõ 366 Ngô Gia Tự

Ngày đăng 06/01/2020 | 08:44  | Lượt xem: 28
Ngày 04/01/2020, Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường” của UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực tuyến ngõ 366 Ngô Gia Tự

Phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các điểm đen vi phạm về trật tự đô thị tuần 1

Ngày đăng 06/01/2020 | 08:51  | Lượt xem: 27
Ngày 31/12/2019 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên tuyến phố Đức Giang tuần 52

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:15  | Lượt xem: 27
Trong tuần 52, ngày 23/12/2019, UBND phường Đức Giang tổ chức tăng cường ra quân xử lý trật tự đô thị trên tuyến phố Đức Giang

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Vạn Hạnh tuần 52

Ngày đăng 30/12/2019 | 10:24  | Lượt xem: 30
Trong tuần 52, ngày 26/12/2019 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

UBND phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự, tuần 51

Ngày đăng 20/12/2019 | 03:25  | Lượt xem: 33
Trong tuần 51, UBND phường Đức Giang tổ chức tăng cường ra quân xử lý trật tự đô thị trong thời gian từ 18h - 21h

UBND phường Đức Giang phối hợp ra quân kiểm tra các bãi xe trên địa bàn phường, tuần 51

Ngày đăng 20/12/2019 | 03:15  | Lượt xem: 26
Ngày 19/12/2019, UBND phường Đức Giang phối hợp cùng Giao thông công chính quận tổ chức ra quân kiểm tra các bãi xe trên địa bàn phường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Đức Giang ngày tuần 51

Ngày đăng 20/12/2019 | 03:20  | Lượt xem: 2
Trong tuần 51 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự

Ngày đăng 16/12/2019 | 09:37  | Lượt xem: 26
Ngày 10/12/2019, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Phường Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực đầu cầu Đuống

Ngày đăng 16/12/2019 | 09:59  | Lượt xem: 30
Trong tuần 50, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý các điểm đen vi phạm về trật tự đô thị tuần 50

Ngày đăng 16/12/2019 | 10:08  | Lượt xem: 33
Ngày 12/12/2019, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 02/12/2019 tuần 49

Ngày đăng 08/12/2019 | 07:18  | Lượt xem: 36
Trong tuần 49, UBND phường Đức Giang tổ chức tăng cường ra quân xử lý trật tự đô thị trong thời gian từ 18h - 21h

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố tuần 49

Ngày đăng 08/12/2019 | 07:22  | Lượt xem: 43
Trong tuần 49 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự tuần 49

Ngày đăng 08/12/2019 | 07:38  | Lượt xem: 40
Trong tuần 49 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 29/11/2019 tuần 48

Ngày đăng 01/12/2019 | 07:28  | Lượt xem: 37
Trong tuần 48, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Trường Lâm tuần 48

Ngày đăng 01/12/2019 | 07:20  | Lượt xem: 37
Trong tuần 48 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự tuần 48

Ngày đăng 01/12/2019 | 07:13  | Lượt xem: 54
Trong tuần 48 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 18/11/2019 tuần 47

Ngày đăng 25/11/2019 | 02:33  | Lượt xem: 41
Trong tuần 47, UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Trường Lâm trong tuần 47 của tháng 11

Ngày đăng 25/11/2019 | 02:31  | Lượt xem: 56
Trong tuần 47 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên tuyến phố Ngô Gia Tự ngày 20/11/2019 tuần 47

Ngày đăng 25/11/2019 | 02:28  | Lượt xem: 34
Trong tuần 47 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Đức Giang ra quân xử lý các vi phạm về biển quảng cáo rao vặt trên tuyến phố Nguyễn Cao Luyện trong tuần 45 của tháng 10

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:04  | Lượt xem: 37
Trong tuần 45 UBND phường Đức Giang tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.