Lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp dân của đ/c Bí thư đảng ủy phường

 | Lượt xem: 51
Lịch trực tiếp dân của đc bí thư đảng ủy

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2019

 | Lượt xem: 61
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 3/2019

 | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 3/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 2/2019

 | Lượt xem: 48
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 2/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 2/2019

 | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 2/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 1/2019

 | Lượt xem: 43
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 1/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 1/2019

 | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 1/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 12/2018

 | Lượt xem: 24
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 12/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 12/2018

 | Lượt xem: 20
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 12/2018

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 11 từ tuần 44 đến tuần 48

 | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 11 từ tuần 44 đến tuần 48