Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 16
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 7/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7/2019

 | Lượt xem: 28
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 7/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6/2019

 | Lượt xem: 23
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 6/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2019

 | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 6/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5/2019

 | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 5/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2019

 | Lượt xem: 22
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 5/2019

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2019

 | Lượt xem: 17
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 4/2019

Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 4

 | Lượt xem: 6
Lịch tiếp công dân của Đảng ủy- UBND phường tháng 4

Lịch trực tiếp dân của đ/c Bí thư đảng ủy phường

 | Lượt xem: 78
Lịch trực tiếp dân của đc bí thư đảng ủy

Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2019

 | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của TT và các đại biểu HĐND phường tháng 3/2019