học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Di chúc

 | Lượt xem: 10
50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, bản Di chúc kết tinh sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn luôn là những chỉ dẫn quý báu để mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nỗ...

“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

 | Lượt xem: 6
Ngay từ những năm đầu mới giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nhận thấy vấn đề cốt tử và lâu dài trong Đảng cần phải “Sửa đổi lối làm việc”, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

 | Lượt xem: 5
50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận...

Nêu gương từ Trung ương

 | Lượt xem: 1
Không còn bàn cãi gì thêm nữa, việc học Bác muốn hiệu quả phải xuất phát từ chính sự nêu gương của cán bộ. Người giữ vị trí công tác càng cao, càng phải thực sự nêu gương, bởi lẽ "một tấm gương...

Phải làm cho Đảng ta thật sự trong sạch

 | Lượt xem: 2
Trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (công bố năm 1969), Người căn dặn toàn thể cán bộ, đảng viên: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ...

50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam

 | Lượt xem: 3
Thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 50 năm qua cách mạng Việt Nam đã không ngừng tiến lên giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Một câu Di chúc gửi gắm bao điều

 | Lượt xem: 2
Tháng 5 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thêm vào bản Di chúc chỉ một câu duy nhất: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau". Câu Di chúc này hiện nay càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa...

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong

 | Lượt xem: 2
Bình sinh, Hồ Chí Minh đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, để Đảng Cộng sản Việt Nam “phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để”[1]. Nửa thế kỷ sau khi Người...

Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách

 | Lượt xem: 4
Tư tưởng-Đạo đức-Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình thức, từ tinh thần đến phương pháp. Người biểu đạt bằng lời văn,...

Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)

 | Lượt xem: 2
Ngày 28/6/2019, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Mặt trận tổ quốc phường Đức Giang tổ chức hành trình về thăm quê Bác

 | Lượt xem: 85
Với mục đích tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tinh thần yêu nước gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán...

11/06/1948: Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 | Lượt xem: 51
Cách mạng tháng Tám thành công, ba năm sau, trong bộn bề công việc, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở vào giai đoạn gay go, quyết liệt, nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành thời gian quý...

Kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2019)

 | Lượt xem: 43
Từ đầu thế kỷ XX, dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến, chứng kiến nền độc lập của dân tộc bị xâm hại, nhân dân Việt Nam chịu nhiều cực khổ, lầm than, bị chà đạp, áp bức, bị bóc lột tàn...

Tình thương yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam (1/6)

 | Lượt xem: 54
Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1969, thiếu nhi Việt Nam không còn được Bác gửi thư. Nhưng tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên, nhi...

Mãi khắc ghi Di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ

 | Lượt xem: 46
Đã 50 năm Bác Hồ ra đi, Người để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng. Tiếp tục 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, hôm nay vẫn còn nhiều điểm mới quan trọng và bức thiết cần đi sâu để chúng...

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019):Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau

 | Lượt xem: 25
Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên nhiên, với quê hương đất nước, phản ánh tư tưởng, tình cảm, đạo đức và tâm hồn...

Hồ Chí Minh với cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa

 | Lượt xem: 51
Trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt Nam, dưới ngọn cờ cách mạng Hồ Chí Minh, đất nước ta đã tiến những bước nhảy vọt vĩ đại, mở đầu bằng một cuộc Cách mạng tháng Tám và thành lập nước Việt Nam...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN

 | Lượt xem: 65
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên - những người kế cận của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược với lực lượng thừa kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của Người...

Hồ chủ tịch nói về ngày tết và tiết kiệm

 | Lượt xem: 88
Đón xuân mới, mừng Tết đến là dịp để mỗi chúng ta thắp nén hương nhớ về cội nguồn tổ tiên, ông cha; cầu mong cho ''Quốc thái dân an''. Cũng là dịp thảnh thơi đi lại với nhau để cầu chúc năm mới,...

Hồ Chí Minh với đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất

 | Lượt xem: 135
Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay; kiến trúc sư vĩ...
Hiển thị 1 - 20 trong 55 kết quả.