MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

VIDEO TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

bài viết chuyên sâu

Người cán bộ tổ dân phố gương mẫu, trách nhiệm với công đồng (06/05/2019 10:31:00)

Nói đến ông mọi người dân đều có nhận xét ông là Tổ trưởng dân phố luôn tâm huyết, trách nhiệm với công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh đô...
Xem tất cả

CÔNG TÁC ĐẢNG

Lễ ra mắt chi bộ đảng Công ty TNHH Hồng Quân (21/05/2019 14:30:00)

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội "về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành...
Xem tất cả

Thời tiết các vùng

Hà Nội
Hải Phòng
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thông kê truy cập

Đang online: 2216
Tổng số truy cập: 1878646